Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet spänner över samhällsvetenskapens tre centrala fält – beteendevetenskap, ekonomiska vetenskaper och statskunskap.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin