Företagsekonomiska institutionen

Registrering Vt24

Du registrerar dig i Ladok under perioden 22 december - 8 januari, om du inte gör det förlorar du din plats på utbildningen. Vi har inga upprop, utan det är genom registrering i Ladok man tar sin plats i anspråk.

Har du några problem med din registrering måste du mejla till studievägledningen senast den 8 januari.

Som ny student ska du först aktivera ditt studentkonto, vilket du kan göra ett par dagar efter att du fått det slutgiltiga antagningsbeskedet som kommer den 21 december. När du har ett studentkonto kan du registrera dig i Ladok och logga in på lärplattformen Studium.

Det är en viss fördröjning mellan aktivering av konto och möjligheten att registrera sig. Om du inte kan registrera dig – vänta någon timme efter att du har aktiverat ditt konto och försök igen.

Aktivera ditt studentkonto

Du registrerar dig i Ladok under perioden 22 december - 8 januari, om du inte gör det förlorar du din plats på utbildningen.

Har du några problem med din registrering måste du mejla till studievägledningen (se e-postadresser ovan) senast den 8 januari.

Är du antagen med villkor betyder det att du inte var behörig när du sökte utbildningen. Du har då fram till kl. 08:00 terminsstartsdagen på dig att uppfylla behörigheten. Du kan inte registrera dig i Ladok utan måste kontakta institutionen för registrering.

Registrering sker i två steg:

  1. Registrering via e-post till studievägledningen (se e-postadresser ovan) under perioden 22 december - 8 januari. Kom ihåg att skicka med ditt för- och efternamn, personnummer samt information om vilken kurs det gäller.
  2. Uppvisande av behörighet genom att skicka in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievägledningen senast måndagen den 15 januari kl. 08.00 (21 mars kl 08:00 för kurser som börjar under andra halvan av terminen). Kom ihåg att ange vilken kurs ditt ärende gäller.

Behörighetskrav hittar du i kursplanen.

Studievägledningen vid Campus Uppsala har stängt över julhelgerna, 22 december - 1 januari, och är åter den 2 januari.

Är du nyantagen till Ekonomie kandidatprogrammet men har redan läst en grundkurs i företagsekonomi, 30 hp så kan vi erbjuda plats på Nationalekonomi A, 30 hp.

Registrering sker i tre steg:

  1. Kontakta studievagledning@fek.uu.se under perioden 22 december - 8 januari. Inkludera för- och efternamn samt personnummer.
  2. Vi antar dig till Nationalekonomi A, 30 hp och skickar en bekräftelse på detta till dig via mejl.
  3. Du ska sedan själv registrera dig på kurserna, i Ladok, senast måndagen den 8 januari.

Studievägledningen vid Campus Uppsala har stängt över julhelgerna, 22 december - 1 januari, och är åter den 2 januari.

Kursinformation

Lärplattformen heter Studium (Canvas). Varje kurs har en egen sida och som antagen får du åtkomst till kurssidan den 22 december. Här hittar du schema, litteraturlista, kursmaterial etc. Det är också här du anmäler dig till seminariegrupper om det krävs.

Schemat hittar du på kursens sida i Studium, från den 22 december, och när du har registrerat dig hittar du ditt personliga schema, Mitt schema, på Studentsidan och i Studium. Detta schema baseras på samtliga kurser och grupper som du tillhör.

Har du frågor som rör kursen du är antagen till mejlar du kursadministrationen

Har du en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få riktat pedagogiskt stöd. Stödet som erbjuds utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

För att få stöd

  1. Kontakta Uppsala universitets centrala samordnare för riktat pedagogiskt stöd, för att få ett Nais-intyg.
  2. Mejla Nais-intyget till Företagsekonomiska institutionen, stod@fek.uu.se. så snart som möjligt. Skriv vilken kurs du går och vilka anpassningar du har behov av.

Du hittar mer information på institutionens hemsida.

Övrig information

Har du blivit antagen men inte kommer att kunna påbörja dina studier kan du ansöka om anstånd med studiestarten, vilket innebär att du ansöker om att få börja på utbildningen en annan termin. Du kan läsa mer om detta samt hur ansökan går till, på universitets sida om anstånd.

Om du inte har för avsikt att läsa en kurs/program du är antagen till så ska du lämna återbud eller göra tidigt avbrott.

Har du inte registrerat dig ska du lämna återbud på antagning.se.

Har du registrerat dig ska du göra tidigt avbrott i Ladok . Deadline för tidigt avbrott är söndagen den 4 februari för kurser och kurspaket som börjar under första halvan av terminen. Du kan läsa mer om tidigt och sent avbrott på vår hemsida.

Vid frågor kontaktar du studievägledningen.

Reserver

Under kvällen tisdagen den 9 januari/förmiddagen onsdagen den 10 januari beslutas det om det blir reservantagning eller inte och detta anslås på www.fek.uu.se/student. Om reserver kan erbjudas plats kontaktas de via den e-postadress som de har angivit på antagning.se. Om du erbjuds en plats har du upp till två dagar på dig att registrera dig i Ladok. Instruktioner om detta samt deadline finns i mejlet med erbjudande om plats.

Eventuella reserver kontaktas via e-post till den e-postadress som angivits på antagning.se. Om du erbjuds en plats har du maximalt två dagar på dig att ta din plats i anspråk. I mejlet du får med erbjudande om plats finns instruktioner kring hur du tackar ja.

Kontakt i samband med registrering

Har du frågor gällande registrering kontaktar du studievägledningen.

Studievägledning grundnivå Campus Uppsala

Stängt över julhelgerna, 22 december - 1 januari. Åter den 2 januari.

Studievägledning avancerad nivå

Stängt över julhelgerna, 22 december - 1 januari. Åter den 2 januari.

Studievägledning och kursadministration Campus Gotland

_______________________________________________________
Kursadministration Campus Uppsala

Vid frågor om omregistrering, kursupplägg, schema, gruppindelning, tentamen etc. kontaktar du kursadministrationen.

Stöd för studenter med varaktig funktionsnedsättning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin