Kursadministration

Kursadministrationen hanterar frågor som rör:

  • kursinnehåll
  • examination
  • tentor (skrivna tentor kan fås genom att mejla Ekonomikums reception)
  • tillgodoräknande del av kurs
  • omregistreringar
  • intyg

Du når kursadministrationen via mejl eller genom att boka samtal, antingen på campus, via Zoom eller telefon.

De svarar också på frågor om riktat pedagogiskt stöd vid varaktig funktionsnedsättning. Du kan läsa mer om det på vår sida om studiestöd.

Vid frågor om studentkonto och inloggning kontakta IT-support.

Helena Bouveng

Helena Bouveng

August Breitholz

August Breitholz

Johan Linné

Johan Linné

Emelie Schmidt Wikborg

Emelie Schmidt Wikborg

Andreas Tillberg

Andreas Tillberg

Kontakt

Boka samtal via telefon, Zoom eller på plats.

E-post: info@fek.uu.se

Institutionens kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning stod@fek.uu.se

Vid frågor om Kandidatprogrammet i företagsekonomi kontakta Studentservice Campus Gotland

Tillgänglighet under sommaren

Kursadministrationen är tillgängliga till och med fredagen den 5 juli och är åter måndagen den 5 augusti.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin