Karriär

Börja arbeta eller fortsätta studera? Vad jobbar våra tidigare studenter med efter sin utbildning? Efter att ha tagit en kandidatexamen kan man välja att börja jobba eller fortsätta med studier på avancerad nivå. UU Karriär ger dig stöd och vägledning inför att du ska möta arbetsmarknaden.

Stöd vid UU centralt för studenter

 • Karriärtisdagar, lunchwebbinarier och event som förbereder dig inför yrkeslivet.
 • CV-granskning och feedback på personligt brev.
 • På karriärportalen UU CareerGate hittar du jobb och praktik.
 • Webbplattformen GoinGlobal guidar dig mot en internationell karriär.
 • Utveckla dina färdigheter under studietiden och bygg på din kompetens inför arbetslivet.
 • Vill du starta eget? Drivhuset ger dig stöd och råd.

UU Karriär

Person som skrattar

Arbete eller studier

Ekonomiyrken

Ekonomer finns inom alla branscher och arbetsuppgifterna kan se olika ut beroende på inriktning.

Nedan listas potentiella yrkestitlar samt exempel på ämnen som kan vara meriterande att ha läst, utöver dina studier i företagsekonomi. På SACO:s Yrken A-Ö kan du läsa mer om vad yrkena innebär.

 • Banktjänsteman
  Nationalekonomi, IT, juridik eller språk.
 • Controller
  Nationalekonomi, kommunikation och ledarskapsfrågor samt goda kunskaper om verksamhetsstyrning.
 • Copywriter
  Inriktning mot marknadsföring inom företagsekonomi, marknadsrätt, psykologi, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, sociologi eller språk.
 • Ekonomichef/redovisningschef
  Statistik, nationalekonomi, handelsrätt, bolag- och obeståndsrätt, beskattningsrätt eller språk. För att få chefskompetens kan det vara nyttigt att läsa kurser inom bland annat beteendevetenskap, psykologi, kommunikation eller genusvetenskap.
 • Finansanalytiker
  Statistik, nationalekonomi, handelsrätt, bolag- och obeståndsrätt, beskattningsrätt eller språk.
 • Inköpare/upphandlare
  Nationalekonomi, kunskap om den bransch man vill arbeta inom, juridik samt god kännedom inom it-området.
 • IT-ekonom/dataekonom
  Nationalekonomi, systemvetenskap.
 • Marknadsförare – marknadsanalytiker
  Journalistik, statistik, marknadsrätt, psykologi, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, sociologi eller språk.
 • Organisationskonsult
  Statsvetenskap, psykologi, pedagogik eller sociologi.
 • Projektledare
  Yrkes-/ämneskunskaper inom det området projektet ska genomföras i.
 • Redovisningsekonom
  Statistik, nationalekonomi, handelsrätt, bolag- och obeståndsrätt, beskattningsrätt eller språk.
 • Revisor
  Statistik, nationalekonomi, handelsrätt, bolag- och obeståndsrätt, beskattningsrätt eller språk.
 • Säljare – Key Account Manager
  Statistik, avtals- och marknadsrätt, psykologi, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, sociologi eller språk. Viktigt med ingående kännedom om det område arbetet sker inom.

Källa: Arbetsförmedlingen samt SACO

Master- och magisterprogram

Vi har ett stort utbud av program på avancerad nivå, både inom företagsekonomi, handelsrätt och entreprenörskap.

Utbildningar på avancerad nivå

Kandidatalumner företagsekonomi

Laptop på skrivbord

2021 genomfördes en alumnundersökning bland de studenter som avslutat sin utbildning på kandidatnivå i företagsekonomi under perioden Ht16 till Vt20. Resultatet visade att studenterna i stor utsträckning skulle rekommendera utbildningen till andra.

Inom 6 månader efter avslutade studier hade 89 % av våra studenter fått ett jobb där deras akademiska utbildning hade relevans.

Nedan hittar du resultaten från alumnundersökningen.

 

 

En företagsekonom behövs inom alla branscher i samhället, både i privat och offentlig sektor. De vanligaste arbetsområdena för våra tidigare studenter är

 • ekonomifunktion, budgetering, ekonomisk planering, redovisning
 • finans, fonder, mäklare
 • IT
 • marknadsföring, reklam, PR
 • organisationsutveckling/management
 • revision.

Kontaktvägen som ledde till första jobbet efter avslutade studier har skett på olika sätt, men främst via:

 • bekanta/kontakter
 • rekryteringsföretag
 • företagens webbsidor
 • jobb före/under studierna
 • arbetsmarknadsdagar.

Vid jobbintervjuer har det varit viktigt att kunna uppvisa egenskaper som exempelvis förmåga att arbeta med andra, social kompetens, att man är kommunikativ samt öppen för utveckling.

 • Analytiker
 • Assistent
 • Chef på olika nivåer
 • Controller
 • Handläggare
 • Konsult
 • Projektledare
 • Revisor
 • Specialist

 • Majoriteten, 82 %, av respondenterna deltidsarbetade parallellt med sina studier. Av dessa arbetade 71 % upp till halvtid.
 • Ungefär hälften av de svarande studerade utomlands under sina kandidatstudier.
 • 30 % av de svarande går vidare till studier på avancerad nivå efter sina avslutade kandidatstudier.
 • En majoritet av alumnerna arbetar i Stockholm–Uppsala-området på företag med fler än 250 anställda.

Kandidatalumner handelsrätt

2017 genomfördes en alumnundersökning bland de studenter som läst Handelsrätt C under perioden Vt13 till Vt17.

Undersökningen visar att en stor majoritet anser att de haft nytta av de kunskaper de förvärvat inom handelsrätt för att få jobb.

Efter en examen i handelsrätt finns en rad olika yrken man kan arbeta med. Både i privat och offentlig sektor finns behov av ekonomer, administratörer och liknande, med juridiska kunskaper.

Inom 6 månader efter avslutade studier hade 94 % av våra studenter fått ett jobb där deras akademiska utbildning hade relevans.

Nedan hittar du resultaten från alumnundersökningen.

Händer vid laptop

 • Erik Olsson Fastighetsförmedling
 • KPMG
 • Nacka kommun
 • Norvestor Equity
 • PWC
 • SEB
 • Siemens
 • Zeb Nordic

Kontaktvägen som ledde till första jobbet efter avslutade studier har skett på olika sätt, men främst via:

 • webbsidor
 • förfrågan till arbetsgivare
 • rekryteringsföretag
 • bekanta/kontakter

 • Executive Assistant
 • Handläggare
 • Konsult
 • Manager
 • Revisor
 • Rådgivare
 • Utvecklare

 • Majoriteten, 89 %, av respondenterna deltidsarbetade parallellt med sina studier. Av dessa arbetade 71 % upp till halvtid.
 • 78 % av våra tidigare studenter har en tillsvidareanställning på heltid, medan övriga är antingen deltidsarbetande eller studenter.
 • En majoritet av alumnerna arbetar i Stockholm–Uppsala-området.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin