Anmälan och registrering

Alla måste söka till de kurser de vill läsa kommande termin, oavsett om de läser fristående kurs eller är programstudent. Programstudenter hittar särskild information på programsidorna i Studium.

Ansökan görs på antagning.se under perioden:

 • mitten av mars – mitten april inför en hösttermin
 • mitten av september – mitten av oktober inför en vårtermin

Har du frågor gällande ansökan kontaktar du studievägledningen.

Ansökningsinformation för programstudenter inkl. anmälningskoder

Utbildningar vid Företagsekonomiska institutionen

Registrering Ht24

Informationen på denna sida vänder sig till studenter i Uppsala.

Registrering för studier på grundnivå görs i Ladok under perioden 26 juli–26 augusti om du inte gör det förlorar du din plats på utbildningen.

Registrering för studier på avancerad nivå ser olika ut för olika antagningsomgångar. Det kan du läsa mer om under "Registrering avancerad nivå".

Har du problem med din registrering måste du mejla till studievägledningen senast den 26 augusti.

Ekonomikum

Du registrerar dig i Ladok under perioden 26 juli –26 augusti. Om du inte gör det förlorar du din plats på utbildningen.

För att du ska kunna registrera dig i Ladok måste du ha ett studentkonto.

Har du några problem med din registrering måste du mejla till studievägledningen (se e-postadresser ovan) senast den 26 augusti.

Aktivera ditt studentkonto

Är du antagen med villkor betyder det att du inte var behörig när du sökte utbildningen. Du har då fram till kl. 08.00 terminsstartsdagen på dig att uppfylla behörigheten. Du kan inte registrera dig i Ladok utan måste kontakta institutionen för registrering.

Registrering sker i två steg:

 1. Registrering via e-post till studievägledningen (se e-postadresser ovan) under perioden 26 juli–26 augusti. Kom ihåg att skicka med ditt för- och efternamn, personnummer samt information om vilken kurs det gäller.
 2. Uppvisande av behörighet genom att skicka in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievägledningen senast kl. 08:00 måndagen den 2 september (kl. 08:00 6 november för kurser som börjar under andra halvan av terminen). Kom ihåg att ange vilken kurs ditt ärende gäller.

Behörighetskrav hittar du i kursplanen.

Är du nyantagen till Ekonomie kandidatprogrammet men har redan läst en grundkurs i företagsekonomi, 30 hp så kan vi erbjuda plats på Nationalekonomi A, 30 hp.

Registrering sker i tre steg:

 1. Kontakta studievagledning@fek.uu.se under perioden 26 juli–26 augusti. Inkludera för- och efternamn samt personnummer.
 2. Vi antar dig till Nationalekonomi A, 30 hp och skickar en bekräftelse på detta till dig via mejl.
 3. Du ska sedan själv registrera dig på kurserna, i Ladok, senast måndagen den 26 augusti.

Registrering på avancerad nivå ser olika ut för olika antagningsomgångar.

 • Om du ansökte i den internationella antagningsomgången måste du närvara vid det obligatoriska uppropet i Uppsala den 29 augusti för att behålla din plats på programmet.
 • Om du ansökte i den nationella antagningsomgången måste du registrera dig genom Ladok för att behålla din plats på programmet, vilket har en tidigare deadline 26 augusti.

Läs mer på vår engelska registreringssida.

Är du osäker vilken ansökningsomgång du tillhör kontakta studievägledningen på avancerad nivå, master@fek.uu.se

Övrig information

Lärplattformen heter Studium (Canvas). Varje kurs har en egen sida och som antagen får du åtkomst till kurssidan den 25 juli. Här hittar du litteraturlista, kursmaterial och hur du anmäler dig till seminariegrupper om det krävs.

På kursens sida i Studium hittar du också schemat från den 25 juli. När du har registrerat dig hittar du ditt personliga schema, Mitt schema, när du loggar in på Studentingången och i Studium, vilket baseras på samtliga kurser och grupper som du tillhör.

Har du frågor som rör kursen du är antagen till mejlar du kursadministrationen:

Har du en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få riktat pedagogiskt stöd. Stödet som erbjuds utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Du hittar mer information på institutionens stödsida.

Anstånd

Har du blivit antagen men inte kommer att kunna påbörja dina studier kan du ansöka om anstånd med studiestarten hos Antagningsenheten.

Uppsala universitets information om anstånd

Återbud och avbrott

Om du inte har för avsikt att läsa en kurs/program du är antagen till ska du lämna återbud eller göra tidigt avbrott.

 • Har du inte registrerat dig ska du lämna återbud på antagning.se.
 • Har du registrerat dig ska du göra tidigt avbrott i Ladok. Deadline för tidigt avbrott är söndagen den 22 september för kurser och kurspaket som börjar under första halvan av terminen.

Uppsala unviersitets information om tidigt avbrott

Studievägledningen på grund- och avancerad nivå är öppen till och med torsdagen den 20 juni och åter måndagen den 29 juli. Epost besvaras den 12 samt 18 juli.

Kursadministrationen är tillgängliga till och med fredagen den 5 juli och är åter måndagen den 5 augusti.

Information om institutionens utbildningar på campus Gotland ges av studentservice.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin