Reserver

Informationen på denna sida vänder sig till studenter i Uppsala.

Beslut om reservantagning Ht24

Under kvällen tisdagen den 27 augusti/förmiddagen onsdagen den 28 augusti beslutas det om det blir reservantagning eller inte. Om vi kan erbjuda plats till reserver sker detta via e-post till den e-postadress du angivit på antagning.se. Om du erbjuds en plats har du till dagen efter på dig att ta din plats i anspråk. Detta gör du genom att registrera dig på kursen i Ladok. I mejlet du får med erbjudande om plats finns instruktioner kring hur du registrerar dig, både om du är behörig och om du är behörig med villkor.

Observera att vi alltid gör överintag på våra kurser och program vilket betyder att om en student hoppar av en kurs/program under terminens gång ersätts inte platsen.

Ekonomikum

Ht24 – beslut om reservantagning är ännu inte fattat.

 • Ekonomie kandidatprogram
 • Företagsekonomi A
 • Företagsekonomi B UU-21150
 • Entreprenörskap

Företagsekonomi C

 • Externredovisning UU-21165
 • International Business and Marketing UU-21164
 • Management and Control UU-21162

Distans-/nätkurs:

 • Ekonomi, redovisning och analys
 • Marknad och organisation
 • Verksamhet, styrning och analys

Ht24 - beslut om reservantagning är ännu inte fattat.

 • Allmän rättskunskap och arbetsrätt
 • Kurspaket Allmän rättskunskap och arbetsrätt och Arbetsrätt II
 • Förvaltningsrättslig översiktskurs
 • Handelsrättslig översiktskurs - campus period 1
 • Handelsrättslig översiktskurs - campus period 2
 • Kurspaket Handelsrättslig översiktskurs och Företagande, avtal och ansvar

Fortsättningskurser

 • Arbetsrätt II
 • Företagande, avtal och ansvar
 • Bolags- och obeståndsrätt
 • Beskattningsrätt
 • Kurspaket Bolags- och obeståndsrätt och Beskattningsrätt
 • Handelsrätt C

Distans-/nätkurs

 • Handelsrättslig översiktskurs
 • Marknadsrätt och marknadsstrategier

Ht24 – beslut om reservantagning är ännu inte fattat.

Masterprogram i företagande och ledning

 • Internationellt företagande
 • Marknadsföring
 • Organisation

Masterprogram i redovisning och finansiering

 • Redovisning, bolagsstyrning och finansiell analys
 • Strategisk ekonomistyrning

Magisterprogram i entreprenörskap

Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande

Registrering för reservantagna

Du registrererar dig i Ladok under den period som anges i mejlet du får med erbjudande om plats från studievägledningen. Om du inte gör det förlorar du din plats på utbildningen. Om du har frågor om registreringen kontaktar du studievägledningen senast sista registreringsdag.

Du registrerar dig i Ladok under den period som anges i mejlet du får med erbjudande om plats från studievägledningen. Om du har frågor om registreringen kontaktar du studievägledningen senast sista registreringsdag.

För att du ska kunna registrera dig i Ladok måste du ha ett studentkonto.

Aktivera ditt studentkonto

Är du antagen med villkor betyder det att du inte var behörig när du sökte utbildningen. Du har då fram till 08.00 terminstartsdagen på dig att uppfylla behörigheten. Du kan inte registrerar dig i Ladok utan måste kontakta institutionen för registrering.

Registrering sker i två steg:

 1. Svara på det mejl med erbjudande om plats som du fått från studievägledningen. I mejlet framgå sista svarsdag. Kom ihåg att skicka med namn och personnummer när du svarar.
 2. Uppvisande av behörighet genom att skicka in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievägledningen senast kl. 08.00 måndagen den 2 september (kl. 08:00 6 november för kurser som börjar under andra halvan av terminen). Kom ihåg att ange vilken kurs ditt ärende gäller.

Behörighetskrav hittar du i kursplanen.

Har du gjort en sen anmälan sker processen i flera steg.

 1. När du gjort din anmälan är det Antagningsenheten vid Uppsala universitet som granskar din ansökan och meriter och ser om du är behörig till kursen. Under denna tid står det "handläggning pågår". Ditt reservnummer baseras på det datum som du gör din sena anmälan, vilken klockslag spelar inte någon roll. Om flera personer anmäler sig samma datum blir det lottning av placeringen mellan de sökande. När granskningen är klar tilldelas du ett reservnummer. Tänk på att bara för att en kurs finns öppen för sen anmälan så är det inte säkert att du kan erbjudas plats.
 2. Det är först när du själv kan se ditt reservnummer som vi på institutionen tar över ditt ärende och kan besluta om du kan erbjudas plats eller ej. När reserver erbjuds plats på en kurs så sker det via e-post.
 3. Om du blir erbjuden en plats måste du sedan registrera dig. Information om hur det går till finns i mejlet med erbjudande.

Uppsala universitets information om sen anmälan

Övrig information

Lärplattformen heter Studium (Canvas) och varje kurs har en egen sida och som antagen får du åtkomst till kurssidan. Här hittar du schema, litteraturlista, kursmaterial etc. Det är också här du anmäler dig till seminariegrupper om det krävs.

Schemat hittar du på kursens sida i Studium och när du har registrerat dig hittar du ditt personliga schema, Mitt schema, på Studentsidan och i Studium. Detta schema baseras på samtliga kurser och grupper som du tillhör.

Har du frågor som rör kursen du är antagen till mejlar du kursadministrationen

Har du en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få riktat pedagogiskt stöd. Stödet som erbjuds utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Du hittar mer information på institutionens stödsida.

Om du inte har för avsikt att läsa en kurs/program du är antagen till så ska du lämna återbud eller göra tidigt avbrott.

 • Har du inte registrerat dig ska du lämna återbud på antagning.se.
 • Har du registrerat dig ska du göra tidigt avbrott i Ladok. Deadline för tidigt avbrott är söndagen tre veckor efter terminsstart för kurser och kurspaket som börjar under första halvan av terminen.

Vid frågor kontaktar du studievägledningen.

Uppsala unviersitets information om tidigt avbrott

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin