Steg 2: Registrera dig

Innan du kan påbörja dina studier måste du registrera dig på din kurs eller program. Som ny student ska du först aktivera ditt studentkonto, därefter kan du registrera dig på din kurs. Är du antagen till ett program är du också antagen till en eller flera av första terminens kurser och då är det dessa du ska registrera dig på.

Om du inte har registrerat dig senast sista registreringsdatum riskerar du att förlora din studieplats. Registreringsperioden kan variera mellan olika utbildningar.

Registrering i Ladok

På de flesta kurser registrerar du dig själv i universitetets studieregister Ladok. I Ladok finns information om vilka utbildningar du är antagen till.

När du har loggat in i Ladok kan du se mellan vilka datum du kan registrera dig på just din kurs. Notera att olika kurser har olika registreringsperioder. Det är ditt eget ansvar att ta reda på när du behöver registrera dig på din kurs.

Obs! Det är en viss fördröjning mellan aktivering av konto och möjligheten att registrera sig. Om du inte kan registrera dig – vänta någon timme efter att du har aktiverat ditt konto och försök igen.

Logga in och registrera dig i Ladok

Om du inte kan registrera dig i Ladok

I vissa fall kan du inte registrera dig i Ladok. Det kan bero på att du är antagen med villkor, eller för att registrering sker via upprop på institutionen. Om du är reserv måste du först erbjudas en plats innan du kan registrera dig.

Antagen med villkor

Får du upp ett felmeddelande när du försöker registrera dig i Ladok kan det bero på att du har ett villkor på din antagning. På ditt antagningsbesked ser du om du är antagen med villkor.

Om du inte är helt klar med behörighetsgivande kurser men förväntas bli klar till kursstart blir du antagen med villkor. Du kan också bli villkorligt antagen om du har blivit klar med de behörighetsgivande kurserna efter att din anmälan blev behandlad.

Villkoret är inte något som hindrar dig i antagningsprocessen. Men institutionen måste kontrollera att villkoret, förkunskapskravet, är uppfyllt innan du kan registrera dig.

Du måste visa att du uppfyller kraven

Du måste själv visa att du uppfyller förkunskapskravet för den kursansvariga institutionen, annars kan du tappa din plats.

Du kan behöva kontakta institutionen senast sista registreringsdag för att ha kvar din plats. Kontrollera vad som gäller just din utbildning.

När du loggar in här på studentingången, uu.se/student, ser du vilken institution som ger din utbildning. Där hittar du information om hur du gör för att visa att du uppfyller förkunskapskraven i ditt villkor.

På de flesta kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter men på några kurser sker registering via upprop, på plats på universitetet. Kursen eller kurserna som du ska registrera dig på har inte då någon knapp för registrering i Ladok.

Ofta sker uppropet samtidigt som det första kurstillfället. Du får information om hur och var uppropet sker av din institution.

Om du är reservplacerad måste du först bli erbjuden en plats innan du kan registrera dig.

Du som har gjort en sen anmälan måste invänta ditt besked om antagning innan du kan gå vidare och skapa ett studentkonto och registrera dig.

Har du blivit antagen till Kandidatprogrammet i kulturentreprenörskap måste du först välja vilken kurs du ska börja med för att kunna aktivera ditt studentkonto. Kontakta konstvetenskapliga institutionen för mer information.

Om du är antagen som utbytesstudent, via utbytesavtal med Uppsala universitet, kan du inte alltid registrera dig via Ladok. Ibland sköter institutionen registreringen.

Kontrollera informationen som du har fått av din utbyteskoordinator eller kontakta institutionen för mer information.

Läs mer om vad som gäller för registrering i informationen från ditt program eller din institution.

Avbrott

Om du har registrerat dig men inte längre vill gå kursen kan du göra ett avbrott på kursen. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart och ännu inte har några resultat har du möjlighet att söka och bli antagen till kursen igen. Om du gör avbrottet efter tre veckor har du inte rätt att gå kursen vid ett senare tillfälle. Du kan inte heller söka samma kurs igen.

Observera att det inte räcker med att lämna återbud på antagning.se för att göra ett avbrott.

Om du går ett program måste du meddela avbrottet till din institution.

Omregistrering

Om du vill gå om hela eller delar av en kurs som du har varit registrerad på tidigare kan du i mån av plats bli omregistrerad. Institutionen avgör om du kan få plats för att delta på kursen på nytt.

Frågor om din registrering?

Är du osäker på hur registreringen görs, kontakta ditt program eller din institution. De svarar också på frågor om kursinnehåll, schema med mera.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin