Hälsa och motion

Idrotta, motionera och må bra i din studentstad. Utbudet av träning, friskvård och hälsovård är stort. Din koncentration, din kreativitet och ditt minne förbättras om du rör på dig! Men hälsa och motion handlar inte bara om att få in rörelse i vardagen, utan det är även viktigt att ta hand om sin psykiska hälsa. 

Fysisk aktivitet

Visste du att fysisk aktivitet förebygger och lindrar psykisk ohälsa? Som student vid Uppsala universitet har du tillgång till ett stort utbud av träningsformer. Bland annat finns gymmet Campus1477 i Uppsala, som erbjuder både gruppass av alla dess slag och mer traditionellt gym. Läs våra tips om fysisk aktivitet och hur du motverkar stillasittandet som student.

Du kan även utforska nationernas och kårernas idrottsföreningar. Gotlands studentkår Rindi har exempelvis en idrottsförening, och studentnationerna i Uppsala har förutom de nationsspecifika aktiviteterna ett gemensamt Idrottskonvent. Kontakta din nation eller kår för att veta mer!

Studenthälsan i Uppsala erbjuder gruppträning för dig som vill testa och uppleva träningens positiva effekter.

Förebyggande hälsoinsatser

Vid Studenthälsan arbetar hälsopedagoger med förebyggande insatser för studenternas välmående. Varje termin ges kurser och föreläsningar för studenter. På mottagningen i Uppsala finns ett ljusrum som du är välkommen att besöka.

Ridning via Akademistallet.
Student ice skating and falling.

Samtalsstöd och hälsovård

Vad gör du om du blir sjuk eller inte mår bra? En del stöd finns via universitet, medan andra tillhandahålls av andra aktörer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin