Studieuppehåll och studieavbrott

Om du behöver göra uppehåll i dina studier ska du ansöka om studieuppehåll för att garanterat ha en plats på utbildningen efter uppehållet. Om du gör ett oanmält studieavbrott har du ingen garanterad plats på din utbildning.

Studieuppehåll

Vilka skäl som ger rätt till studieuppehåll hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling. Om du anger andra skäl i din ansökan, så avgör ansvariga för utbildningen om studieuppehåll kan beviljas. Om du får beviljat studieuppehåll innebär det att du har platsgaranti efter studieuppehållet.

I beslutet framgår det när du ska återuppta dina studier. Om du inte kan ta din plats då är det möjligt att ansöka om ett nytt studieuppehåll.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan om studieuppehåll kan du inom tre veckor överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Du skickar då din överklagan till universitetets registrator: registrator@uu.se. I överklagan ska framgå vilket beslut som överklagas och diarienummer. Överklagan registreras vid Uppsala universitet och skickas vidare till ÖNH som prövar ärendet.

Studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier på program ska du anmäla det till den institution eller fakultet som är ansvarig för ditt program. Om du vill avbryta dina studier på kurs kan du lägga in avbrott via Ladok för studenter.

Om du gör ett uppehåll i studierna, utan att ha ansökt om och blivit beviljad studieuppehåll, har du ingen garanterad plats för att återuppta studierna. I mån av plats kan du få återuppta studierna.

Läser du ett civil- eller högskoleingenjörsprogram finns specifik information på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens studentsidor om hur du anmäler ditt studieavbrott.

Ansökan om studieuppehåll eller studieavbrott

Kontakta din institution eller fakultet för att ta reda på hur du ska göra när du ansöker om studieuppehåll eller studieavbrott. Många använder sig av digitala blanketter, medan andra har blanketter som du laddar ned. En allmän blankett för ansökan om studieuppehåll kan du ladda ned här:

Blankett för ansökan om studieuppehåll Pdf, 172 kB.

Anmäl avbrott och uppehåll till CSN

Du som får studiestöd från CSN har bara rätt till pengar under tiden du studerar. Det är därför viktigt att du anmäler avbrott och uppehåll till CSN, så du slipper betala tillbaka pengar du inte hade rätt till.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin