Stöd och service

Universitetet har en rad olika stöd- och serviceinstanser som hjälper dig när du behöver det. Det kan handla om studie- och karriärvägledning, teknisk support, språklig hjälp när du ska skriva uppsats eller stöd från studenthälsan. Har du en funktionsnedsättning finns även riktat pedagogiskt stöd.

Studenter i korridor på Campus Gotland.
Student i rullstol framför en laptop.

Guide till studiestrategier

På självstudiekursen Guide till studiestrategier får du en bra grund för dina universitetsstudier. Du får bland annat tips och råd för att finna motivation, strategier för planering, smart antecknande och hur du får till det akademiska skrivandet. Registrera dig på kursen i Studium.

Student- och doktorandombud

Om du stöter på problem i din utbildning kan du kontakta student- och doktorandombudet vid din studentkår. Det kan till exempel vara att du har hamnat i en konflikt med universitetet eller vill ha stöd vid ett disciplinärende.

Universitetskyrkan

Universitetskyrkan finns till för alla, oavsett tro eller inte tro, och erbjuder enskilda samtal för den som har behov att prata med någon. Personalen har tystnadsplikt. Den har även olika verksamheter såsom gudstjänster, körer, föreläsningar, samtalsgrupper och krisstöd. Universitetskyrkan finns i både Uppsala och Visby.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin