Stöd och service

Universitetet har en rad olika stöd- och serviceinstanser som hjälper dig när du behöver det. Det kan handla om studie- och karriärvägledning, språklig hjälp när du ska skriva uppsats eller stöd från studenthälsan. Har du en funktionsnedsättning finns även riktat pedagogiskt stöd.

Andreas Thor handleder student.

Språk- och läsresurser

Du har tillgång till olika språkliga stöd för dina studier. Språkverkstaden erbjuder vägledning i skriftlig och muntlig framställning.

Språk- och läsresurser

Språkverkstaden

Studiestrategier

För att studera effektivt på universitetet är det viktigt att du skaffar dig goda strategier och studievanor.

Läs om studiestrategier

På självstudiekursen Guide till studiestrategier får du tips och råd för att finna motivation, strategier för planering, smart antecknande och hur du får till det akademiska skrivandet.

Registrera dig på kursen i Studium

Universitetskyrkan

Universitetskyrkan finns till för alla, oavsett tro eller inte tro, och erbjuder samtal för den som har behov att prata med någon. Den har även olika verksamheter såsom gudstjänster, körer, föreläsningar och krisstöd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin