Studera med funktionsnedsättning

En person som läser blindskrift.

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få riktat pedagogiskt stöd under din studietid på universitetet.

Stödet som erbjuds utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Ansök om stöd i god tid, gärna redan när du anmäler dig till en utbildning vid Uppsala universitet. Vid terminsstart kan det vara väntetid för att boka tid hos samordnare och få besked om stöd.

Vid grav synnedsättning, behov av teckenspråkstolk eller skrivtolk är det extra viktigt att du hör av dig redan vid anmälan.

Kontakta samordnarna för riktat pedagogiskt stöd

Film om riktat pedagogiskt stöd

Tillgänglighet på campus

Vid varje campus finns en intendent som har god kännedom om lokalerna. Kontakta receptionen om du vill ha mer specifik information om den fysiska tillgängligheten. Några av Uppsala universitets institutioner finns i äldre byggnader där tillgängligheten kan vara begränsad. På många campus finns även tillgång till vilrum.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin