Om du blir sjuk eller har en allvarlig kris

Akut nödsituation

Vid akuta nödsituationer som innebär fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm 112 för att komma till räddningstjänst, ambulans, polis, jourhavande präst eller giftinformation.

Sjukdom

Om du behöver sjukvårdsrådgivning och inte vet vart du ska vända dig kan du dygnet runt ringa till Vårdguiden och få råd. Du når rådgivningen via telefon 1177.

Vid en allvarlig kris i universitetets lokaler och/eller vid behov av akut väktarstöd på grund av svårhanterliga situationer, ring universitets larmnummer 018-471 25 00 som är bemannat dygnet runt.

Som allvarlig händelse räknas:

  • Avliden person
  • Inbrott
  • Skadegörelse
  • Hot och/eller våld
  • Olycka
  • Brand
  • Annan allvarlig händelse av samma dignitet

Vid behov av akut psykiatriskt omhändertagande är du välkommen till en akutmottagning för vuxenpsykiatri. Mottagningen är bemannad med läkare och annan omvårdnadspersonal. Har du inte möjlighet att besöka en mottagning och läget bedöms som ohållbart, ring 112.

Akutmottagningen för vuxenpsykiatri i Uppsala.

Psykiatrins jourmottagning i Visby.

Socialjouren ger akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa. Här får du stöd, hjälp och rådgivning.

Socialjouren i Uppsala: 018-727 00 00

Socialjouren på Gotland: 0498-26 91 45

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning. Du kan både få information och lämna information på numret.

Telefon: 113 13

Många föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Exempelvis kan du ringa till Kvinnofridslinjen eller Självmordslinjen. Hos 1177 får du en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta.

Vaccinera dig. Det är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det är frivilligt och gratis.

Om du känner dig sjuk och har symtom som kan vara tecken på covid-19 ska du stanna hemma och undvik nära kontakt med andra. Kontakta sjukvårdsrådgivningen på 1177.se eller ring 1177 om du behöver hjälp att bedöma symtom eller få hjälp med var du kan söka vård.

Om du inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig.

Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du aktuell information om Covid-19 och vaccination.

Sjukdom och försäkringar

Om du blir sjuk under tiden du studerar ska du sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Du kan göra sjukanmälan på Försäkringskassans webb redan första sjukdagen.

Beroende på hur länge du är sjuk och om du jobbar eller inte, behöver du skicka in läkarintyg med uppgifter om din sjukdom. Läs vad som gäller din situation på Försäkringskassans webb.

Om du studerar med studiemedel när du blir sjukskriven finns även trygghetsregler som hjälper dig. CSN kan exempelvis ta hänsyn till att du varit sjuk när de prövar dina studieresultat. Läs mer på CSN:s webb.

Vad händer med ekonomin om du blir sjuk? Läs om vilka försäkringar du behöver som student.

Samtalsstöd till studenter

Studenthälsan erbjuder samtal med kurator eller psykolog vid kriser som är relaterade till dina studier eller krishändelser vid Uppsala universitet.

Universitetskyrkans präster och diakoner finns till för alla oavsett trosinriktning. Svenska kyrkan erbjuder även samtal med jourhavande präst för akut samtals- och krisstöd.

nformation om krisstöd till doktorander vid Uppsala universitet finns på medarbetaringången.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin