Språk- och läsresurser

Universitetet erbjuder olika typer av språkliga stöd för dig som student eller doktorand. Vissa stöd är tillgängliga för alla studerande, medan andra måste du ansöka om för att få tillgång till, till exempel stöd som du behöver om du har en varaktig funktionsnedsättning.

Nedan följer stöd som är tillgängliga för alla som läser vid Uppsala universitet. Vissa tjänster behöver du logga in för att komma åt.

Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder alla studenter och doktorander vid universitetet vägledning i skriftlig och muntlig framställning. Språkverkstaden handleder i både svenska och engelska.

Lässtudion

Blåsenhusbiblioteket har en lässtudio där det finns en datorplats med olika program och funktioner för dig med läsnedsättning. Behöver du kompendier och artiklar som ljudfil kan du skapa dem med hjälp av datorn i lässtudion.

Talböcker, punktskrift och e-textböcker

Har du en läsnedsättning har du rätt att låna anpassad kurslitteratur som talbok, punktskrift eller som e-textböcker. Genom Universitetsbibliotekets kontaktpersoner kan du få hjälp med anpassning av litteratur.

Läs om bibliotekens stöd till studenter med läsnedsättning.

Rättstavningsprogram

Du som är student vid Uppsala universitet har möjlighet att ladda ner rättstavningsprogram:

Stava Rex är ett program som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Stava Rex är speciellt utvecklat för personer med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter men kan användas för alla som vill ha hjälp med stavning.

SpellRight är ett rättstavningsprogram på engelska. Det rättar engelska stavfel och grammatikfel. Det är utvecklat för att användas av dem som skriver på engelska som andraspråk och för personer med läs- och skrivsvårigheter. Men det är bra för alla som behöver stöd för sin stavning.

Logga in för att ladda ner Stava Rex eller SpellRight.

Talsyntesprogram

Du som är student vid Uppsala universitet har möjlighet att ladda ner ett talsyntesprogram:

TorTalk är ett lättanvänt läsverktyg som kan läsa upp alla e-böcker, låsta pdf-filer och text på inskannade bilder. Programmet är speciellt utvecklat för personer med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter men kan användas av alla som vill ha ett enkelt läsverktyg.

Logga in för att ladda ner TorTalk.

Hörslingor

De flesta av universitetets hörsalar är utrustade med hörslinga. Det finns även små portabla trådlösa hörslingor att låna på alla campusområden. Hörslingorna förvaras i respektive campus huvudreception. Dessa kan användas i till exempel grupprum och seminarierum, som inte är utrustade med fast hörslinga.

Stöd du måste ansöka om

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om riktat pedagogiskt stöd i dina studier, till exempel tolk eller anpassad examination.

Riktat pedagogiskt stöd att ansöka om vid varaktig funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin