Erasmus+

Erasmus+ är ett europeiskt stipendieprogram som ger dig möjlighet att studera och praktisera i Europa, samt i vissa utvalda länder utanför Europa, med ett stipendium från Erasmus. Erasmus är välkänt och meriterande hos arbetsgivare både i Sverige och utomlands.

Vad är Erasmus+?

Sverige gick med i Erasmus 1992. Sedan dess har det hänt mycket och programmet har vuxit och omfattar idag bland annat utbytesstudier, lärarmobilitet, praktik m.m.

Erasmus+ finansieras av EU-kommissionen. Om du är nyfiken på att veta om mer grunderna till Erasmus+ kan du läsa mer på kommissionens hemsida.

För att ett universitet ska få ingå i Erasmus+ måste universitetet ha blivit tilldelat ett Erasmuscharter. Det beskriver vilka åtaganden ett lärosäte har gentemot stipendiater och vise versa. Du kan läsa mer om vilka rättigheter och skyldigheter du har som Erasmusstipendiat i Erasmus Student Charter Pdf, 643 kB..

Uppsala universitet har ett eget Erasmuscharter Pdf, 539 kB. samt ett eget Erasmus Policy Statement Pdf, 285 kB. som beskriver varför Uppsala universitet valt att ingå i Erasmus+.

Funded by the European Union

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin