Erasmusstipendiet för praktik inom EU

Inom Erasmus+ finns möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik, fältstudier eller någon annan form av studierelaterad aktivitet 2-12 månader vid ett företag, en organisation eller ett universitet.

Du kan göra genomföra en Erasmuspraktik:

 • Inom ramen för en praktikkurs vid Uppsala universitet
 • Inom ramen för ett examensarbete eller doktorsavhandling
 • Utanför ditt ordinarie studieprogram
 • Inom tolv månader efter att du tagit examen

Du kan få ett Erasmusstipendium flera gånger men följande regler gäller för hur länge och hur många gånger du kan söka ett Erasmusstipendium:

 • Inom Erasmusprogrammet räknas en månad som 30 dagar. Du kan sammanlagt få Erasmusstipendium i max 12 månader (360 dagar) för varje utbildningsnivå (kandidat-, avancerad och doktorandnivå). Studenter som läser långa utbildningar utan nivåindelning, som till exempel läkarprogrammet, tillåts åka med Erasmusstipendium i totalt 24 månader (720 dagar) under hela utbildningen.
 • För dig som har varit på ett utbyte eller praktik med ett Erasmusstipendium tidigare, även genom andra lärosäten i Sverige eller i utlandet, räknas även den perioden in i de 12 månaderna (360 dagarna).

Stipendiet är inte heltäckande, utan ett bidrag som är tänkt att täcka merkostnader i samband med din praktik. Storleken på stipendiet kan variera från år till år.

I beräkningen av stipendiet används Europeiska centralbankens växelkurs det datum Uppsala universitet mottog medlen från EU-kommissionen. Därför kan växelkursen som används variera från den faktiska växelkursen då stipendiet betalas ut.

Stipendienivårer

Det finns två stipendienivåsgrupper för stipendiet för Erasmuspraktik. Grupp 1 består av programländer med högre levnadskostnader. Grupp 2 består av programländer med lägre levnadskostnader. Erasmusstipendiet för praktik beviljas aldrig för praktik i Sverige.

Grupp 1: 660 €/månad

 • Danmark
 • Finland
 • Irland
 • Island
 • Lichtenstein
 • Luxemburg
 • Norge

Grupp 2: 610 €/månad

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Estland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Malta
 • Nederländerna
 • Nordmakedonien
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Serbien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Vill du veta mer om Erasmusstipendiet för praktik?

Ansökan

Du söker Erasmusstipendiet för praktik inom EU efter att du själv har ordnat en praktikplats. Ansökan och annan obligatorisk dokumentation skickas in elektroniskt via systemet MoveON. En ansökan tar cirka en månad att behandla efter att ansökningsomgången har avslutats.

Ansökningsperioder för läsåret 2024/2025

 • 1–7 juni 2024 (bara sommarpraktikanter)
 • 1–15 september 2024
 • 1–15 november 2024
 • 1–15 februari 2025
 • 1–15 maj 2025

Begränsningar

 1. Vi kan inte godkänna ansökningar för praktikperioder som redan har påbörjats.
 2. Om du planerar att påbörja din praktik tidigare än en månad efter att ansökningsomgången har avslutats, vänligen kontakta erasmus@uu.se. Vi kan inte garantera att dessa ansökningar hinner godkännas.

Instruktioner till ansökan

Ansökningshandbok: Instruktioner till ansökan

Innehåller allt du behöver veta samt instruktioner till hur du gör din stipendieansökan.

Stipendiehandbok: När du blivit beviljad ett stipendium

När du blivit beviljad ett Erasmusstipendium för praktik finns det saker som du är skyldig att göra både innan, under och efter din praktik.

Tillfälliga ändringar och extrainsatta tillfällen

 • Drop-in är inställt 6/6 2024.
 • 21-30/5 hålls drop-in endast på Zoom. Det är alltså inte öppet för drop-in i Segerstedthuset dessa dagar.

Mejl

 • För frågor om utbytesstudier eller ENLIGHT Joint Courses: mobility@uu.se.
 • För frågor om stipendiet Minor Field Studies: mfs@uu.se
 • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier, Erasmusstipendiet för blandad mobilitet eller International Credit Mobility: erasmus@uu.se.

Drop-in: Träffa en handläggare

Träffa en av våra internationella handläggare för att diskutera dina frågor angående studier eller praktik utomlands. Du har möjlighet att mötas via Zoom eller ha ett fysiskt möte på plats.

Var vänlig observera att drop-in-sessioner inte kommer att vara tillgängliga under helgdagar eller under ledigheter såsom jul, påsk och sommar.

Studenter i Uppsala

Studenter i Visby

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin