Trådlöst nätverk

Med ditt studentkonto får du tillgång till Uppsala universitets datornätverk och det trådlösa nätverket eduroam. Eduroam (education roaming) är en världsomspännande tjänst som ger tillgång till internet. Du kan använda uppkoppling via eduroam på andra svenska universitet och högskolor som har eduroam och i andra delar av världen där eduroam är åtkomligt.

Användning av universitetets datornätverk syftar till att underlätta studier, forskning och utförande av ordinarie arbetsuppgifter. Annan användning kan vara tillåten under förutsättning att den inte inkräktar på ordinarie arbetsuppgifter eller kommer universitetets till skada.

I övrigt gäller att

 • all användning av användarkonton och datornät ska följa Sveriges lagar och förordningar
 • användarkonton, lösenord och koder är personliga och får endast användas av innehavaren
 • datorer, mobila enheter och annan utrustning som ansluts till universitetets datornätverk ska ha relevant skydd såsom antivirus, antispyware och brandvägg
 • Sunets etiska regler reglerar övrig tillåten användning. Sunet fördömer som oetiskt när någon
  • försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det
  • försöker dölja sin användaridentitet
  • försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken
  • uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)
  • försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen
  • gör intrång i andras privatliv
  • försöker förolämpa eller förnedra andra.

För allt bruk av universitetets datornät gäller att trafikmetadata sparas för användning vid felsökning eller vid misstanke om brott mot gällande lagar och regler.

Dessa regler baseras på Uppsala universitets riktlinjer inom IT-området.

Den som överträder, eller misstänks överträda, ovanstående regler kan stängas av från nätverket för utredning. Dessutom kan disciplinära eller rättsliga åtgärder komma att vidtas.

För att få tillgång till eduroam måste du först skapa ett lösenord B. Notera att detta lösenord endast används till eduroam.

 1. Gå till sidan för kontohantering, uu.se/konto.
 2. Välj Gemensam webbinloggning. Logga in med ditt användarnamn och lösenord A.
 3. Skapa ett lösenord B.

Gå vidare till att koppla upp och logga in på eduroam.

 1. Välj eduroam bland de trådlösa nätverken.
 2. Ange ditt användarnamn följt av @user.uu.se (exempel: abdc1290@user.uu.se).
 3. Ange ditt lösenord B.
 4. Klicka på ”Connect”.

Om du får problem vid uppkoppling mot eduroam:

 • Har du tidigare försökt koppla upp din enhet kan du testa att glömma nätverket eduroam och sen att följa instruktionerna igen.
 • Testa att byta lösenord B till ett annat och följa instruktionerna igen.

Om du inte får det att fungera efter att ha följt instruktionerna och behöver fortsatt hjälp, hör av dig till IT-supporten.

Sunet

Universitetets datornätverk är anslutet till internet via Sunet – universitetens och högskolornas gemensamma organisation och infrastruktur för nationell och internationell datakommunikation.

Kontakt IT-support

itsupport@uu.se

018-471 44 00

Telefontid vardagar 8.00–17.00.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin