eduPrint – utskrifter, kopiering och skanning

eduPrint är Uppsala universitets gemensamma utskrifts- och kopieringssystem. Med eduPrint kan du skriva ut, kopiera och skanna in dokument.

När du skriver ut i eduPrint skriver du inte direkt till en viss skrivare, utan din utskrift lagras i en central utskriftskö. Du hämtar sedan utskriften vid vilken eduPrint-skrivare som helst på universitetet. När du hämtar utskriften raderas den från kön. Den raderas också om det gått tre dygn utan att du har hämtat ut den.

Kom igång med eduPrint

Som student behöver du för att använda eduPrint

 • ett aktivt studentkonto
 • pengar på ditt utskriftskonto
 • en eduPrint-skrivare installerad på din dator, surfplatta eller telefon.

Fyll på ditt utskriftskonto med pengar

För att använda eduPrint behöver du först fylla på ditt utskriftskonto med pengar. Det gör du i eduPrint-portalen genom att sätta in pengar med utskriftskuponger eller göra en kortbetalning.

Utskriftskuponger finns att köpa i receptionerna på respektive servicecenter på BMC, Blåsenhus, Carolina Rediviva, Ekonomikum, Engelska parken, Segerstedthuset och Ångström. Kupongerna finns i valörerna 20 kr, 50 kr, 100 kr och 200 kr, men det är inte alla försäljningsställen som har alla valörer.

Studentpriser för utskrifter

Priser i kronor inklusive moms per utskriven sida för att kopiera, skriva ut och skanna.


A4 s/v

A4 färg

A3 s/v

A3 färg

Skanning

Enkelsidigt

0,40

0,88

0,68

1,65

0,20

Dubbelsidigt

0,32

0,80

0,55

1,55

0,20

eduPrint-portalen med valen för utskriftskuponger och kortbetalning inringade.

Bild: eduPrint-portalen med valen för utskriftskuponger och kortbetalning inringade.

Installera skrivare

När du ska skriva ut i eduPrint finns det tre olika skrivare att välja mellan, med lite olika för- och nackdelar:

 • eduPrint-UU – ger flest funktioner men kan bara användas med dator.
 • mob-colour-UU – airprint-skrivare, ger färre funktioner, men fungerar även från mobiltelefoner och surfplattor. Kan i vissa fall behandla svart-vitt som en färgutskrift, se nedan.
 • mob-black-UU – samma som mob-colour-UU, men skriver alltid ut i svart-vitt.

Viktigt! Datorn måste vara ansluten till universitetets fasta nätverk eller det trådlösa nätverket eduroam när du gör installationen och när du skriver ut med eduPrint. eduPrint fungerar inte om du använder UU-Guest.

I stället för att installera skrivare kan du om du vill använda valfri student- och biblioteksdatorer på campus för att skriva ut.

Installera eduPrint

(Observera att denna eduPrint-lösning att installera skrivarkön direkt på datorn fungerar på Windows 10, inte Windows 11. För Windows 11 fungerar det med PaperCuts egen applikation Mobility Print.)
 • Tryck på Windows-tangenten och R samtidigt.
 • Klistra in hela nästa rad i rutan:
  rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /y /in /n \\edp-uu-prn01.user.uu.se\eduPrint-UU
 • Klicka på ”OK”
 • Om du får ett felmeddelande, kontrollera att datorn verkligen är ansluten till eduroam.
 • I dialogrutan som kommer upp skriver du ditt student-id följt av @user.uu.se och ditt lösenord A. Kryssa i rutan "Kom ihåg mina autentiseringsuppgifter" så slipper du skriva in lösenordet igen nästa gång du ska skriva ut.
Dialogruta: Ange nätverksautentiseringsuppgifter.

 • Skrivaren läggs nu till i din dator. Det kan ta några minuter innan installationen är klar.

När installationen är klar kan du hitta skrivaren om du går till "Enheter" och sedan "Skrivare och skannrar" i kontrollpanelen. För att göra eduPrint-UU till din förvalda skrivare markerar du skrivaren och klickar på "Hantera" och sedan "Ange som standard". Om knappen "Ange som standard" inte visas beror det på att du har rutan "Låt Windows hantera min standardskrivare" ikryssad.

Dialogruta: Hantera.
Dialogruta: hantera enhet.

 • Ladda ner installationsfilen.
 • När nedladdningen är klar dubbelklickar du på den nedladdade filen.
 • Klicka på "Fortsätt" för att komma igång med installationen, och sedan på "Fortsätt" igen.
 • Välj installationsställe (det som är förvalt blir bra) och klicka sedan på "Installera".
 • Fyll i det användarnamn och lösenord som du loggar in i datorn med och välj "Installera programvara".
Dialogruta: Installera programvara.
 • När installationen är klar klickar du på "Stäng".

Installationen av eduPrint-skrivaren är nu klar.

Första gången du skriver ut till eduPrint frågar datorn efter namn och lösenord för skrivaren. Skriv in ditt studentkonto och lösenord A. Kryssa i rutan "Kom ihåg lösenordet i min nyckelring" för att logga in automatiskt varje gång du skriver ut.

Dialogruta: Ange namn och lösenord.

Förutsättningar:

 • Installationsskriptet stödjer RedHat, CentOS, Scientific Linux, Debian och Ubuntu. Har du någon annan distribution kan du fortfarande installera eduPrint, men behöver själv göra de installationer som skriptet gör. Om du läser skriptet ser du vad som behöver göras.
 • Installationsskriptet förutsätter att du kan administrera din dator med kommandot sudo. Om så inte är fallet går det också att logga in som root och köra skriptet.
 • Utvecklingen inom Linux går snabbt, och nya versioner kan komma flera gånger per år. Vi har inte resurser för att löpande testa installationsskriptet på alla nya versioner, och det kan hända att skriptet inte fungerar på just din installation trots att du har en av de distributioner vi stödjer.

Installation av drivrutin för Ricoh-skrivare och eduPrint skrivarkö:

 1. Hämta ner installationspaketet och packa upp det på lämplig plats.
 2. Öppna ett terminalfönster och kör installationsskriptet install-eduprint.sh i den uppackade katalogen. Skriptet kontrollerar att du har en distribution som stöds och installerar sedan nödvändiga beroenden och lägger till skrivaren eduPrint-UU.

När du skriver ut frågar datorn efter inloggning till skrivaren. Du loggar då in med "USER\" följt av studentkontot vid Uppsala universitet och lösenord A. Om din Linux-installation har en nyckelring kan du spara inloggningen i den för att slippa ange lösenordet vid varje utskrift.

Installera mob-black-uu och mob-colour-uu

Om du tycker att det räcker med de mest basala utskriftsfunktionerna, eller om du ska skriva ut från telefon eller surfplatta kan du använda airprint-skrivarna mob-black-UU och mob-colour-UU. Airprint-skrivarna fungerar med Windows, Mac, iOS, Android och Chrome OS; se instruktioner för hur du gör. Instruktionerna är på engelska.

Viktigt! Av tekniska orsaker skapar airprint-skrivaren i vissa situationer svart genom att blanda grundfärgerna gult, cyan och magenta. Utskriften blir då tekniskt sett en färgutskrift och debiteras som en sådan. Använd därför mob-black-UU om du inte specifikt vill ha en färgutskrift. Skrivaren eduPrint-UU har inte detta problem.

Skicka utskrifter med e-post eller webbuppladdning

Om du behöver få iväg en utskrift där du inte kan skriva ut direkt från din dator eller telefon kan du skicka dokumentet med e-post eller ladda upp det i eduPrint-portalen. Om du skickar det som e-post måste du skicka det från din student-e-postadress, det är avsändaradressen som styr vilken användare som får utskriften i sin kö.

Observera: Detta är en undantagsmetod för enstaka tillfällen när det inte går att skriva ut på vanligt sätt. Du kan inte göra några inställningar för utskriften, och det finns begränsningar i hur stora dokument du kan skriva ut.

Skicka utskrift via e-post

Skicka dokumentet som e-postbilaga till print.black@uu.onricoh.se eller print.colour@uu.onricoh.se beroende på om du vill skriva ut i svartvitt eller i färg. När du får ett svarsmejl att dokumentet tagits emot är det klart att hämtas vid en skrivare. Största tillåtna storlek på dokument är cirka 15 MB.

Ladda upp webbutskrift

Logga in på eduprint.uu.se och välj Webbutskrift i vänstermenyn. Klicka på "Skicka dokument", välj färg eller svartvitt och klicka på "Skrivaralternativ och kontoval". Ladda upp den eller de filer du vill skriva ut och klicka på "Ladda upp & avsluta". Största tillåtna storlek på dokument är 100 MB.

Support

Om du behöver hjälp kan du höra av dig till IT-support på e-post eller telefon. Du kan också höra av dig till receptionen på ditt campus så kan de hänvisa dig vidare. Via webbportalen eduPrint finns det också användarguider.

Se även vanliga frågor om utskrifter, kopiering och skanning.

IT-support

itsupport@uu.se
018-471 44 00

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin