Studentkonto

Som student vid Uppsala universitet behöver du ett studentkonto. Studentkontot ger dig tillgång till Ladok, Studium, universitetets studentingång, universitetets trådlösa nätverk, utskriftssystem samt en mängd tjänster som du behöver för dina studier.

Hur länge är studentkontot aktivt?

Ett studentkonto är aktivt ett år efter den sista terminen som du är registrerad på. Du kommer åt alla tjänster under den tiden i till exempel Ladok och Studium, som tidigare.

Om du har avslutat dina studier och ditt studentkonto inte längre är aktivt kan du logga in i en begränsad version av Ladok, Ladok för alumner. Där kan du bland annat hämta intyg, ansöka om examen och hämta ut digitala examensbevis.

Förlängning av studentkontot

Om ditt studentkonto snart ska löpa ut eller har blivit inaktiverat kan du förlänga utgångsdatumet med en månad genom att kontakta IT-supporten. Vid behov av längre förlängning kontaktar du din institution.

Vad händer med studentkontot vid studieuppehåll?

Studentkontot är aktivt ett år efter din senaste registreringstermin. Om ett studieuppehåll varar längre än ett år kan ditt studentkonto ha hunnit bli inaktiverat och behöver då aktiveras på nytt. Oftast aktiveras kontot vid registrering, men om alltför lång tid har passerat kan IT-support behöva aktivera kontot.

Vad händer med studentkontot vid avstängning av studier?

Om du har blivit avstängd från dina studier vid Uppsala universitet inaktiveras ditt studentkonto och all tillgång till Studium blir låst. I Ladok kan du under avstängningen anmäla dig till tentamen som ligger efter avstängningsperioden. En anmälan till tentamen som går under avstängningsperioden tas bort.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin