Regler och rättigheter

Alla vid universitetet har ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö. Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som student? Vad gäller för min arbets- och studiemiljö? Vad betyder lika villkor? Och vart jag vänder jag mig om jag har frågor eller behöver hjälp?

Vart kan jag vända mig?

Vänd dig i första hand till någon på din institution om du har frågor angående din studie- och arbetsmiljö eller lika villkor. Det kan vara studievägledare, lärare, programsamordnare eller studierektor. Universitetsövergripande funktioner vid universitetet som du kan vända dig till är:

  • Prefekten på institutionen har ansvar för att utreda trakasserier och kränkande särbehandling på institutionen. Prefekten ansvarar för att trakasserierna upphör.
  • Studievägledaren har tystnadsplikt. Vill du göra en anmälan kan studievägledaren vara ett stöd i detta.
  • Du kan också prata med till exempel en lärare eller studierektor eller någon annan i universitetets personal som du har förtroende för.

Studenthälsan har kuratorer och psykologer som du kan prata med om du mår dåligt.

Vill du klaga på något som rör dina studier eller har du misstankar om missförhållanden vid universitetet? Läs om hur du kan framföra klagomål eller anmäla missförhållande.

Studentkårerna har fakultetssamordnare, studiebevakare och studerandeskyddsombud som arbetar med råd och stöd till studenter i arbetsmiljö- och studierelaterade ärenden.

Det finns även student- och doktorandombud som svarar på vilka regler och rättigheter som gäller vid universitetet. De ger råd och hjälp att lösa problem som uppstått relaterade till din utbildning.

Studentkårer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin