Examination

För att få betyg på de kurser du läser prövas du som student genom examination. Det finns olika examinationsformer. Några av de vanligaste examinationsformerna är salstentamen, hemtentamen, skriftliga uppgifter och laborationer.

Betygssystemen varierar mellan olika fakulteter och kan också vara olika mellan olika kurser inom ett program. I varje kursplan framgår vilken betygsskala som används.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin