Skriva uppsats

Ska du ta ut en examen behöver du nästan alltid skriva någon form av uppsats. Det har många namn – examensarbete, exjobb, c-uppsats – och samtliga går ut på att du skriver ett självständigt arbete där tidigare kunskaper från hela din utbildning tillämpas.

Vad är en uppsats?

När du skriver en uppsats bedriver du egentligen ny forskning i miniatyr. Forskning börjar alltid med en fråga, ett problem, som formulerar det du vill undersöka.

Skrivtips

Beroende på vilken utbildning du läser finns olika rutiner, riktlinjer och guider om hur din uppsats ska se ut, och vad den ska innehålla. Det viktigaste är att hitta ett ämne att skriva om som du tycker är intressant. Här är tips för dig som är i startgropen av uppsats-arbetet:

  • Ta till dig information om hur uppsatsen ska skrivas. Vad ska ingå? Vilken omfattning har arbetet? Hur lång tid har du på dig?
  • Leta reda på ett ämne som intresserar dig men som du inte är alltför kunnig inom. Med en för stor förkunskap om ämnet kan det ställa till problem när det gäller bland annat objektivitet.
  • Sätt upp en tidsplan! Uppsatsarbete är en period i studierna med få schemalagda tillfällen och mycket tid för egna studier. Det gäller att ta eget ansvar och se till att arbetet påbörjas och blir klart i tid.
  • Ta hjälp av varandra! Dina kursare sitter i samma sits. Kanske ni kan läsa igenom varandras material och ge tips och råd?

Uppsatsens grundstenar

Teori och metod

För att genomföra din undersökning behöver du i de allra flesta fall något som kallas teori och metod. Det vill säga en utgångspunkt i forskning som redan finns (teori), och hur du ska genomföra din undersökning (metod).

Reliabilitet och validitet

I forskning brukar man också beskriva sina undersökningar med ord som validitet och reliabilitet. Validitet handlar om att din undersökning faktiskt mäter det du menar att den ska mäta.

Reliabilitet handlar om din undersökning är replikerbar. Skulle undersökningen kunna genomföras igen av någon annan och presentera samma resultat? Reliabilitet är främst viktigt när du gör en undersökning som är kvantitativ.

Kvantitativ och kvalitativ

En kvantitativ undersökning är en undersökning av ett större – ofta statistiskt – material, exempelvis genom en enkät. Svaret kan ofta ges i siffror. Motsatsen till kvantitativ undersökning är en kvalitativ, där svaret ofta ges i ord. Exempelvis intervjuer.

Objektivitet

Objektivitet handlar om att de tolkningar som görs i undersökningen ska baseras på det som faktiskt kan observeras, på fakta. Dina egna känslor och vad du själv tycker om något ska inte påverka resultatet.

I en uppsats ska du som författare heller inte synas för mycket i texten. Ofta undviks ord så som du, jag, vi, man. Använd gärna passiv form, där det fungerar. Är du osäker på vad som gäller för din uppsats kan du fråga din handledare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin