Tentamen

Tentamen, eller tenta som det kort också kallas, är ett muntligt eller skriftligt prov som du går igenom efter avslutad kurs eller efter ett moment i en kurs. Om du ”kör” på en tenta, det vill säga om du får underkänt, kan du göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle, på en omtentamen. Du kan endast tentera kurser som du är registrerad på.

E-tentamen

E-tentamen innebär att du skriver din tentamen på en dator i stället för på papper, hemifrån eller i en tentamenslokal. Läs om hur det går till att skriva en e-tentamen.

Anmälan till tentamen och omtentamen

Du måste alltid måste anmäla dig i god tid, både till ordinarie tentamen och omtentamen, i Ladok. Sista anmälningsdag varierar och det framgår i Ladok för varje tenta vilket datum som gäller. Om du inte har anmält dig får du inte tentera.

Alla tentor som skrivs i de gemensamma tentamenslokalerna vid Uppsala universitet ska skrivas anonymt. Vid anmälan får du ett kodnummer som du ska använda istället för ditt personnummer.

Ibland skiljer sig anmälningsrutinerna åt mellan olika institutioner.

Avanmälan

Det är viktigt att du avanmäler dig till tentamen om du inte avser att utföra den. För att undvika kostnader som uppstår för vakter, material och salar måste avanmälan ske senast sista anmälningsdagen.

Ta med giltig fotolegitimation

Det krävs en giltig fotolegitimation för att delta i prov. En giltig fotolegitimation är pass, körkort (oavsett från vilket land) och nationellt id-kort. Det måste vara originalhandling, inte en kopia.

Uppehållstillstånd, campuskort eller id utfärdat av banker eller företag godtas inte som id-handling. Inte heller godtas någon form av e-legitimation.

Hämtning av tentor

Hämtning av tentor sker på respektive institution eller fakultet. Det kan vara via receptionen, läraren eller studentservice. Ta med dig din kod när du hämtar ut tentan.

Om du har gjort en e-tentamen loggar du in i Inspera på exam.uu.se för att se dina svar och eventuella kommentarer från läraren.

Studenter vid Uppsala universitet

Som student vid Uppsala universitet kan du om det finns synnerliga skäl få tentera på annan ort i Sverige eller utomlands, än den ordinarie. Det kan endast ske på ett lärosäte. Institutionen beslutar om det är möjligt.

Studenter vid annan högskola/universitet

Är du inte student vid Uppsala universitet och vill göra din tentamen här måste du själv hitta en tentamensplats som en institution kan boka in dig på. Dessutom brukar tentan behöva gå av stapeln vid samma tidpunkt som din egen. Det kan vara knepigt att hitta en plats. Ett tips är att börja med att kolla med den institution som ger samma ämne som du själv läser.

Kontakta institutionen om du ska tentera en gammal kurs som inte längre ges eller om du inte längre har ett aktivt studentkonto.

Om du har särskilda behov vid tentamen kan det finnas möjlighet för anpassningar. Det kan vara att få förlängd skrivtid, genomföra muntliga prov istället för skriftliga eller få enskilt rum om du har allvarliga allergier.

För att få möjlighet till anpassning vid tentamen i Uppsala eller Visby behöver du i god tid ordna med ett intyg från en samordnare för riktat pedagogiskt stöd. För att få ett intyg ansöker du om stöd via systemet NAIS. När du har fått intyget får du vidare instruktioner om hur du ansöker om riktat pedagogiskt stöd vid salstentamen.

I Uppsala finns en tentamenslokal på Klostergatan 3 för studenter med särskilda behov.

Om du behöver be under salstentamen får du sitta kvar på din plats och be i stillhet. För tentamina som anordnas i de av den centrala tentamenssamordningens bokade lokaler finns ingen möjlighet att erbjuda särskilda rum för bön. Om tentamen sker på institutionen kan du fråga där om det finns möjlighet att anordna tillfälle för bön under tentamen.

Tentamensvakterna övervakar noggrant varje tenta som skrivs. Om det föreligger misstanke om fusk tas kontakt med studenten och eventuellt otillåtet material granskas. Läs mer om fusk.

Tänk på att ...

  • du måste visa giltig legitimation i original för tentamensvakten
  • ha med dig din anonymitetskod vid papperstentamen
  • ha med dig inloggninguppgifter till ditt studententkonto (användarnamn och lösenord A) när du skriver en e-tenta i Inspera Assessment
  • tillåtna hjälpmedel vid tentamen bestäms av respektive kursansvarig lärare
  • komma i tid. Om du kommer mer än 30 minuter för sent, får du inte delta i provet.
  • mobiltelefoner inte får medföras in i skrivsalen
  • mat/dryck är tillåtet om inget annat sägs men nötter är otillåtet på grund av allergirisk.

Gemensamma tentamenslokaler i Uppsala

Bergsbrunnagatan 15, sal 1; 203 platser, sal 2; 229 platser.

Alla platser är utrustade för att det ska gå att skriva även e-tentamen. Utanför lokalerna finns värdeskåp där studenter kan låsa in mobiltelefoner och klockor som inte är tillåtna att ha med in i tentamenslokalen.

Gångavstånd från centralstationen. Det finns cyckelplatser för ca 150 cyklar. Bilparkering finns enbart på allmänna parkeringar i området. Med buss åker man lämpligast buss 11, hållplatsen heter Björkgatan södra.

Karta till lokalen

Husfasad med entrédörr till tentamenssal

Entrén för tentamenssalarna på Bergsbrunnagatan 15

Tentamensplatser med datorer i en stor sal med pelare

Sal 2 på Bergsbrunnagatan.

Vanlig tentamenslokal på bottenvåningen i UNT huset. Lokalen har 294 platser.

Utanför tentamenslokalen finns värdeskåp där studenter kan låsa in mobiltelefoner och klockor som inte är tillåtna att ha med in i tentamenslokalen.

Cykelparkering finns i anslutning till lokalen. Bilparkering finns enbart på allmänna parkeringsplatser i området. Med buss åker man lämligast linje 10, hålplatsen heter Kungsporten.

Karta till lokalen

Tegelfasad med entrédörr till en tentamenssal

Entrén till tentamenssalen på Danmarksgatan

Tentamensplatser i en stor sal med pelare

Salen på Danmarksgatan

Tentamenslokalen ligger i hus 1 (närmast skogen) på Biomedicinskt center (BMC). Den är utrustad för att kunna hantera e-tentamen och har 204 platser. Här saknas värdeskåp för mobiler så dessa måste stängas av lämnas i väska eller jacka som placeras på angiven plats.

OBS, Campuskort behövs för att komma in i huset

Utanför finns cyckelställ vid olika ingångar. Bilparkering finns i båsa änderna av BMC. Busslinjerna 1, 3, 4, 8 och 12 stannar i närheten och hållplatsen heter Uppsala Science park.

Karta till lokalen

Stor byggnad med träd och parkering framför

BMC fasad ut mot Dag Hammarskjölds väg

Tentamensplatser med datorer i en stor sal med pelare

Tentamenssalen på BMC, hus B1 våning 3

Detta är ett tentamenscenter för studenter med särskilda behov. Där finns 13 enskilda rum samt 2 mindre skrivsalar med plats för totalt 38 skrivande. I de enskilda rummen finns utrymme för assistent samt vilfåtölj eller divan. I centret finns även tillgång till tentamensdatorer med talsyntes, Tortalk, och stavningsprogram, StavaRex och SpellRight. Dessutom hörlurar, olika typer av tangentbord, extra skrivbordslampor mm.

Lokalen är jordnöts och nötfri av allergiska skäl vilket är viktigt att respektera. Det finns värdeskåp för mobiltelefoner och klockor som ej får vara i tentasalen.

Studenter som bereds plats i tentamenscentret ska ha inhämtat intyg från studentavdelningens samordnare, såkallat NAIS-intyg.

Ingång från Klostertorget eller från Östra Ågatan 19. OBS! Campuskort behövs för att ta sig in i huset.

Gångavstånd från centralstationen. Cykelparkeringar finns efter ån eller vid Klostertorget. Parkeringar finns tex i parkerinshus in närheten. Närmaste busshållplatser heter Stadsbiblioteket (linje 6 eller 9) eller Klostergatan (linje 6 och 10).

Karta till lokalen

Röd fasad med en entré med ramp

En av entréerna till tentamenssalen på Klostergatan

Några få bord i öppen yta med mindre rum i bakrunden

En av de två små salarna på Klostergatan med enskillda rum i bakrunden

Råbyvägen 95 beläget mellern Willys och Kens Pizza i Nyby. Kapacitet: Sal 1; 96 platser, sal 2; 128 platser och sal 3; 178 platser

Tentamenslokalerna är tillgänglighetsanpassade och utrustade för att kunna hantera e-tentamen. I entrehallen finns lite större skåp där man kan låsa in jackor, mobiltelefoner och klockor som inte får tas in i tentamenssalarn. För att kunna låsa skåpen behöver studenten ange en egen kod på 4 siffror.

Tentamenslokalen nås lätt med buss (linje 1 har hållplats precis utanför) och det finns cykelleder dit från centrum längs Råbyvägen, från IFU arena-hållet utmed Gränbyparken och från Gränby Centrum. Det finns parkeringsplatser på framsidan för bil och cykel.

Karta till lokalen

Entré för Råbyvägens tentamenssal

Entré för tentamenssalarna på Råbyvägens 95

Sal med bord med stol i rader. Borden har även en datorskärm som kan hissas upp och ner

Sal 2 på Råbyvägen.

Under sista kursveckan förekommer det att det är tentamenstillfällen som sker vid Fyrishov. De är då placerade i C-, D-, E- och F-hallarna. Skyltning till rätt entré kommer finnas tillgänglig på plats. I dessa lokaler finns inte låsbara skåp för mobiltelefon eller andra personliga ägodelar. Dessa kommer att få ligga på avsedda platser i lokalen.

För mer information om lokalerna på Fyrishov

För information om busslinjer

 

Idrottshall med bord och stolar i rader

En möblerad idrottshall för tentamen

En av entréerna på Fyrishov. 

Fyrishov entré till hallarna

Gemensam tentamenslokal i Visby

Sal B40 är en dedikerad tentamenssal med stöd för e-tentamen. I tentasalen finns 60 platser med 60 strömdosor i taket för att tillgodose bärbara datorer vid en digital tentamina.

Vid e-tentor med fler än 60 tentander så används även salarna B22 och B23 som har 30 platser för bärbara datorer som vi ställer fram.

Karta till lokalen

Campus Gotland B-huset

Entrén till B-huset (Maltfabriken) på Campus Gotland.

Tentamenssal B40

Tentamenssal B40 för e-tentamen.

Om du har frågor om tentamen

Uppsala: Kontakta din institution.

Visby: Kontakta tentamenssamordnare Sara Cederlund, studentservice-cg@uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin