E-tentamen

E-tentamen innebär att du skriver din tentamen på en dator i stället för på papper. Du använder ditt studentkonto och lösenord A både för att logga in på datorn och för att logga in till tentan.

Uppsala universitet använder systemet Inspera Assessment för e-tentamen.

Inför en e-tentamen

Se till att du är anmäld till tentan. Har du en anonymitetskod till din tenta? Då är du anmäld. Saknar du anonymitetskod bör du snarast kontakta institutionen. Kontrollera i god tid att du kan logga in i Inspera på exam.uu.se.

Under fliken “Mina tentor” hittar du de tentor som du är anmäld till och som är aktiverade. Senast på eftermiddagen dagen före tentan bör du kunna se din tenta.

Läs noggrant informationen om tentan som du har fått från din institution. Logga in i god tid på tentamensdagen. Om du inte kan logga in eller inte kan se den tenta du ska skriva, kontakta snarast din institution. Eventuellt måste du få en alternativ inloggning.

Så här går e-tentamen i Inspera till

När du skriver en e-tenta i Inspera Assessment gör du det i en särskilt anpassad webbläsare. Webbläsaren låser datorn så att du bara kommer åt de resurser som läraren angivit som tillåtna hjälpmedel.

Du använder ditt studentkonto och lösenord A både för att logga in på datorn och för att logga in till tentan.

Skriver du i en tentamenslokal behöver du skriva in ett lösenord för att starta webbläsaren. Detta lösenord finns anslaget i tentamenslokalen. När det sedan är dags att skriva själva tentan behövs en kod som du får av tentamensvakterna. Skriver du hemifrån behövs inte denna kod.

När du har loggat in i Inspera finns dessa val:

 • ”Mina tentor” innehåller de prov som du är anmäld till.
 • ”Arkiv” visar gamla tentor du skrivit i Inspera tidigare.
 • ”Demotenta” tar dig till en prova på-tenta där du kan testa olika typer av frågetyper.

Välj sedan "Mina tentor".

 1. Klicka därefter på ”Klicka här för att göra dig klar” på den tenta som du ska skriva. Kolla dag och tid så att du väljer rätt tenta.
 2. Om rutan med texten ”Öppna tentamen” är grå så är inte provet tillgängligt ännu. I den blå bården ovanför tentanamnet anges hur lång tid det är kvar tills provet startar.
 3. När skrivtiden startar så blir ”Öppna tentamen” blått och då kan du klicka på rutan. Provet öppnas och du kommer till tentans förstasida och kan börja skriva.

På tentans första sida finns det ofta en informationssida där det till exempel kan finnas kontaktuppgifter till lärare, poänggränser och liknande.

I sidhuvudet finns ditt namn, uppkopplingsstatus och återstående tid. Där finns också en klocka och eventuella meddelanden som kan skickas till dig under tentan.

Under ”hamburgermenyn” finns inställningar som du kan göra, till exempel byta språk och aktivera rättstavning (om det är tillåtet). Under inställningarna kan du också välja ”Text till tal” om det är aktiverat. För att få texten uppläst väljer du det, markerar texten du vill ha uppläst och trycker på uppspelningsknappen. Pausa genom att trycka en gång till.

I sidfoten hittar du:

 1. Innehållsförteckning. En översikt över tentans innehåll. Finns inte i alla tentor.
 2. Pdf-knapp. Här ligger eventuellt tillagda resurser som pdf-filer, länkar till webbresurser eller liknande.
 3. ”i”-knapp. I:et står för informationsdokument. Det är alltså inte en tentafråga som ska besvaras.
 4. Meny för tentafrågor. Den fråga som är markerad är den fråga som visas för tillfället. Genom att klicka på någon av de andra så går du till den frågan. En fråga kan vara indelad i 1a, 1b, 1c osv. En sådan underliggande indelning syns inte på en fråga som inte är markerad; då syns bara numret på frågan. Ofta är det en ren 1, 2, 3, 4-numrering, utan indelning.
 5. Navigationspilar. Med navigationspilarna kan man stega framåt och bakåt en fråga i taget.
 6. Sammanfattningssida. Den sista sidan i tentan. Här finns bland annat en översikt över vilka frågor du besvarat. Du kan gå tillbaka till obesvarade frågor härifrån (om det inte är en MEQ-tenta; en så kallad ”bläddertenta”).Meda

När du skriver tentan sparas dina svar var femtonde sekund. De sparas även om kontakten med nätverket bryts. I sådana fall sparas allt lokalt på datorn och uppdateras mot servern när kontakten med nätet återkommer.

Att blanka tentan innebär i Inspera att alla svar raderas ur tentan. Observera att en genomförd blankning inte går att ångra. Blankningen måste göras innan skrivtiden är över.

Så här gör du: Gå in på alternativlistan som finns under ”hamburgermenyn” och välj ”Lämna in blankt”. Du får en bekräftelse och du kan sen stänga webbläsaren.

Om du gör e-tentan i tentamenslokal och vill lämna in blankt ska du kontakta en tentamensvakt som hjälper dig med det.

Sammanfattningssidan, den sista sidan i tentan, visar vilka frågor du svarat på och vilka som är obesvarade. Det är fortfarande möjligt att gå tillbaka och arbeta med frågorna. När du känner dig klar med tentan så klickar du på den blå knappen ”Lämna in nu”. Du kan inte öppna tentan igen när du har lämnat in den.

Om nätkontakten är bruten när tentatiden är slut, eller när du vill lämna in så får du i stället för knappen ”Lämna in nu” en annan knapp som säger ”Spara inlämning som fil”. När nätverket kommer upp igen så kommer knappen att ändras tillbaka till ”Lämna in nu”. Försök att först återansluta till nätet. Om du inte lyckas återansluta; spara inlämningen som fil, och kontakta institutionen för information om hur du ska lämna in filen.

Efter tentan

När tentan är bedömd och betygsatt kan du se dina svar och eventuella kommentarer från läraren genom att logga in i Inspera på exam.uu.se och gå till fliken ”Arkiv”. Leta upp den tenta du vill granska och välj ”Se flera detaljer” för att öppna tentan. Observera att läraren kan välja att inte publicera något betyg här. Det kan till exempel bero på att tentan är ett delmoment och ska vägas samman med andra moment för en samlad betygssättning.

Din skrivna tenta sparas två år i systemet och raderas sedan automatiskt. Vill du spara tentan längre än så behöver du själv ladda ner den innan två år har gått.

Första gången? Gör en demotenta!

Innan du skriver din första e-tenta är det bra om du bekantar dig med hur systemet fungerar. Det finns en demotenta som du kan skriva hur många gånger som helst. Du når den genom att logga in i Inspera på exam.uu.se och gå till fliken ”Demotenta”.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin