Studiestrategier

För att studera effektivt på universitetet är det viktigt att du skaffar dig goda strategier och studievanor. Som student med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har du också tillgång till speciella hjälpmedel och stödfunktioner.

Hur fungerar du?

Det är mycket som påverkar dina studier: motivation, förkunskaper, studievanor, studie- och livsmiljö och naturligtvis den du är och dina erfarenheter. Alla lär sig på olika sätt. Fundera på hur du studerar och hur du behöver ha det omkring dig för att lyckas med studierna.

 • Var läser du bäst? Hemma, på campus eller på biblioteket?
 • När läser du bäst? Är du en kvälls- eller morgonmänniska?
 • Hur lär du dig bäst? Behöver du lyssna på materialet? Göra egna anteckningar? Diskutera med kompisar?

Förbered dig

Använd din piggaste tid till att jobba med det svåraste studiematerialet. Börja med mental förberedelse, en uppvärmning då du ställer in hjärnan på det du ska göra. Sätt gränser under studiepassen så blir det lättare både att komma igång och att behålla fokus. Ta en sak i taget. Du kan börja med att

 • göra en översiktlig planering för hela kursen
 • göra veckoschema för varje delmoment
 • sätta delmål.

Ta paus och hitta din motivation

Det är viktigt att ta pauser och hitta något som motiverar en för att hålla koncentrationen uppe.

 • Läs bara 20 minuter i taget och ta sedan några minuters paus för bearbetning, så det inlästa får sjunka in. Upprepa tills det är dags för en längre paus. Ju oftare du repeterar desto lättare är det att minnas.
 • Ta paus för att röra på dig och motverka spänningar i kroppen, prova någon avspänningsövning.
 • Ta paus för att äta så både kroppen och hjärnan får ny energi.
 • Uppmuntra dig själv. Öva på en positiv inre dialog. Tänk på vad du har uppnått.
 • Tänk på målet med studierna, kursen, uppgiften. Fokusera på i dag och nu, inte på i går eller i morgon.

Är du en uppskjutare?

Måste du ha press på dig för att komma igång med ett arbete eller är du en person som för det mesta är klar i tid före deadline? Om du identifierar vilka dina uppskjutandemönster är kan du gå till motattack nästa gång tankarna kommer.

Studenthälsans tips mot prokrastinering

Strategier för att läsa – några tips

Planera din läsning som en trestegsprocess: före, medan och efter.

Fundera över vad ditt syfte med att läsa texten är. Skaffa dig en överblick genom att läsa baksidestexten, innehållsförteckning, rubriker och genom att titta på illustrationer och läsa bildtexter. Ställ dig följande frågor:

 • Vad tror du att texten kommer att handla om?
 • Vad tänker du att du ska lära dig och få ut av texten?

Genom att bekanta dig med texten på detta sätt skapar du förutsättningar som gör det lättare att förstå och reflektera över texten. Det gör också att det blir lättare för dig att minnas vad du läst.

Bestäm vilken del av texten du behöver läsa noggrant (djupläsning) och vilka delar du kan läsa mer översiktligt (skumläsning).

Ställ frågor till dig själv när du läser texten och sök aktivt efter svaren på frågorna medan du läser.

 • Vad är syftet med texten?
 • Vad har texten för huvudbudskap?
 • Vad i texten stödjer huvudbudskapet?
 • Hur liknar denna text andra texter du läst om samma ämne? Hur skiljer den sig?

Använd penna, dator och/eller någon inspelningsapparat, till exempel på mobilen, för att göra korta sammanfattningar av det du läst. Omformulera och använd dina egna ord.

Läs kärnmeningar

Läs den första meningen i varje stycke av ett längre avsnitt. Anteckna nyckelord ur dessa inledande meningar, som också kallas kärnmeningar.

För en del studenter fungerar det bra att göra en tankekarta, medan andra hellre antecknar linjärt. Prova dig fram till vad som fungerar bäst för dig. Oavsett hur du antecknar kommer dina nyckelord att ge en struktur för minnet under den kommande djupläsningen.

Gå vidare med djupläsning

Nu går du vidare med djupläsningen med alla dess detaljer. Våga välja bort många detaljer! De finns där oftast som förklarande exempel. Fortsätt att anteckna eller spela in sammanfattningar utifrån dina anteckningar. Sök svaren på: Vad vill författaren säga här? Samla nya termer och begrepp och anteckna dem på ett systematiskt sätt.

Försök komma ihåg vad texten handlar om. Om det var något du tyckte var svårt i texten kan du läsa just det avsnittet ytterligare en gång. Fanns det några ord och begrepp som framstod som extra viktiga? Vet du vad de betyder? Slå upp orden om du inte vet det.

Tänk på texten flera gånger under de följande dagarna och försök minnas innehållet. Fråga dig själv vilket huvudbudskap texten har och försök formulera det med egna ord innan du kontrollerar med dina anteckningar eller läser texten igen.

Strategier för att skriva – några tips

Skrivande ställer stora krav på alla nivåer av språkbehandlingen – från att organisera tankarna till att korrekturläsa och se detaljer i det man skrivit.

Börja ditt arbete med en skrivuppgift med att planera textens innehåll. Se till att du förstår vad uppgiften innebär och vilket ”jobb” texten ska göra till exempel argumentera = övertyga, diskutera = jämföra för- och nackdelar.

När du har planerat din text och börjar med det praktiska skrivandet är det viktigt att du aktiverar datorns stavnings- och grammatikkontroll. Du som är student kan du ladda också ladda ner rättstavningsprogram.

Lyssna också på din text – då hör du vad du kan behöva ändra. Du kan läsa högt själv eller lyssna med hjälp av talsyntesprogram.

Be någon du har förtroende för att korrekturläsa din text, när du anser att du är färdig.

Guide till studiestrategier

På självstudiekursen Guide till studiestrategier får du en bra grund för dina universitetsstudier. Du får bland annat tips och råd för att finna motivation, strategier för planering, smart antecknande och hur du får till det akademiska skrivandet.

Registrera dig på kursen i Studium

Kontakt

Språkverkstaden

Under hela skrivprocessen kan du boka tid hos Språkverkstaden för handledning i akademiskt skrivande.

Språkverkstaden

Biblioteket

Biblioteken erbjuder kurslitteratur, läsplatser och olika stöd vid läsnedsättning.

Universitetsbiblioteket

Studenthälsan

Vill du ha råd och individuellt stöd, kan du ta kontakt med Studenthälsan. De erbjuder individuella samtal och föreläsningar och kurser som är kopplade till livet som student.

Studenthälsan

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Om du har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan du ansöka om riktat pedagogiskt stöd i dina studier.

Stöd vid varaktig funktionsnedsättning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin