Sök utbildningsplan

Sök efter en utbildningsplan genom att ange programmets benämning eller programkod.

Länken i resultatlistan leder till en programsida där du hittar alla beslutade utbildningsplaner. Om utbildningsplanen har ändrats, finns det flera versioner av den.

Om programmet har studieplan finns den i anslutning till utbildningsplanen.

Hittar du inte utbildningsplanen?

Via sökfunktionen hittar du utbildningsplaner som gällt höstterminen 2011 eller senare. Utbildningsplaner för program som gavs vid Högskolan på Gotland före samgåendet med Uppsala universitet den 1 juli 2013 hittar du via sökfunktionen för kurs- och utbildningsplaner från Högskolan på Gotland.

Om du inte hittar utbildningsplanen kan du vända dig till programansvarig fakultet eller till registrator.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin