Vad är en utbildningsplan?

En utbildningsplan för ett program innehåller bestämmelser om vilka krav på förkunskaper som ställs, vilka kurser programmet innehåller och vilken examen det leder till. Det ska finnas en utbildningsplan för varje program.

Utbildningsplanen fastställs av den fakultet som ansvarar för programmet och kan ändras från termin till termin.

I anslutning till utbildningsplanen kan det finnas en studieplan som beskriver studiegången mer i detalj.

Vilken utbildningsplan och studieplan gäller?

Av varje utbildningsplan eller studieplan framgår från och med vilken termin den är giltig. De bestämmelser som finns i utbildningsplanen gäller för program som startar den terminen och behörighetskraven tillämpas vid antagning till denna.

Som student följer du den utbildningsplan som gällde den termin du började programmet. Om du beviljas studieuppehåll kan det vara nödvändigt att gå över till en nyare utbildningsplan.

Vilken studieplan som gäller för dig beror på hur ditt program arbetar med studieplaner. Du följer antingen den studieplan som gällde den termin du började programmet eller den studieplan som börjar gälla höstterminen det aktuella läsåret.

Eftersom utbildningsplaner fastställs i god tid kan den senaste utbildningsplanen ibland inte ha börjat gälla ännu. Kontrollera därför alltid från vilken termin utbildningsplanen är giltig för att försäkra dig om att det som sägs i den gäller just dig.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin