Vad är en utbildningsplan?

För varje utbildningsprogram finns en utbildningsplan. Utbildningsplanen anger vilka behörighetskrav som gäller, vilka kurser programmet innehåller och vilken examen det leder till. Den fastställs av den fakultet som programmet tillhör och kan ändras inför varje programstart.

Studieplan

För en del program finns en studieplan som beskriver studiegången inom programmet mer i detalj.

Versioner av utbildningsplan och studieplan

Om en utbildningsplan behöver ändras görs en revidering och en ny version skapas. En utbildningsplan kan då förekomma i flera versioner. Om utbildningsplanen har ändrats och det finns tidigare versioner hittar du länkar till dem i utbildningsplanen. En version gäller till dess den ersatts av en ny version.

Observera att den senaste versionen ibland inte har börjat gälla. Kontrollera därför alltid från vilken termin som planen börjar gälla för att försäkra dig om att det som står i utbildningsplanen gäller just den termin programmet startar.

Om programmet har studieplan kan det också finnas flera versioner av denna. När du har hittat rätt utbildningsplan behöver du kontrollera giltighetstiden även i studieplanen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin