Tentamenscentrum för studenter med särskilda behov

Tentamenscentret Klostergatan 3 och tentamenslokalen på Råbyvägen 95 i Uppsala är tentamenslokaler för dig som har särskilda behov och beviljats anpassad tentamen.

Anpassningar kan till exempel vara längre tid vid skriftlig tentamen eller olika anpassningar utifrån en funktionsnedsättning. Har du allvarliga allergier kan det också finnas möjlighet att tentera i ett enskilt rum.

Tentamenscentret Klostergatan 3

I lokalen finns det 13 enskilda rum samt 2 mindre skrivsalar med plats för totalt 41 skrivande. I de enskilda rummen finns utrymme för assistent samt vilfåtölj eller divan.

I centret finns tillgång till datorer med talsyntes (TorTalk) och stavningsprogram (Stava Rex och SpellRight). Dessutom finns tillgång till hörlurar, olika typer av tangentbord, extra skrivbordslampor med mera.

Tentamenscentret är nöt- och parfymfritt.

Tentamenslokal på Råbyvägen 95

Vid ett fåtal tillfällen händer det att tentamenslokalen på Klostergatan blir fullbokad. Råbyvägen 95 sal 1 används då som alternativ till Klostergatan.

Alla platserna är utrustade för e-tenta. Två platser är försedda med höj- och sänkbart bord. Salen är tillgänglighetsanpassad. Personalen består alltid av tentavakter med erfarenhet från Klostergatan.

Vänligen notera att du behöver bli bokad till denna sal på samma sätt som om du skulle till Klostergatan och tentamensreglerna är de samma.

Ansökan och beslut om plats på tentamenscentret

För att kunna få möjlighet till plats i anpassad tentamenslokal ska du ha intyg från studentavdelningens samordnare för riktat pedagogiskt stöd som du visar upp på institutionen. Det är sedan examinator, eller annan ansvarig vid din institution, som fattar det slutgiltiga beslutet om anpassning av tentamenssituationen.

Intyg gäller ett läsår i taget för programstudenter, alternativt för specifik kursperiod, vanligtvis en termin.

Anmälan till tentamen

Du anmäler dig till ett tentamenstillfälle via Ladok. Du måste också meddela din kontaktperson på institutionen att du behöver anpassningar till detta tentamenstillfälle. Läser du på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten i Uppsala vänder du dig till enheten för studentservice på Ångström.

I svarsbrevet från Ladok får du din anonymitetskod. Svarsbrevet innehåller även en lokalanvisning till den ordinarie tentamenslokalen. Har du beviljats anpassad tentamen på Klostergatan 3 eller Råbyvägen 95 är det där som du ska tentera och du kan bortse från lokalanvisningen i brevet från Ladok.

Anmälan om anpassningar måste du göra varje gång du ska tentera.

Vid tentamenstillfället

  • Du måste ha med en giltig legitimation.
  • Du som skriver på dator ska ha dina inloggningsuppgifter till Studium/Ladok redo vid tentamenstillfället.

Hitta till tentamenslokalerna

Klostergatan

Hitta till tentamenscentret på Klostergatan 3; se karta.

Ingång kan ske antingen genom entrén Klostergatan 3 eller genom entrén på Östra Ågatan 19.

Råbyvägen 95

Hitta till tentamenslokalen på Råbyvägen 95; se karta.

Entrén till lokalen finns på samma sida som parkeringen. Ingången till sal 1 är väl skyltad.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin