Kontakt för studenter med funktionsnedsättning

Uppsala

Adress: Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, Uppsala
E-post samordnare riktat stöd: riktatstod@uu.se
E-post samordnare mentorer: mentorsstod@uu.se

Gotland

Adress: Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby
E-post samordnare riktat stöd: riktatstod-cg@uu.se
E-post samordnare mentorer: mentorsstod-cg@uu.se

Våra mentorer och samordnare

Välkommen att boka tid med oss! Ska du träffa en samordnare kan du boka tid med vilken samordnare du vill, men har du synnedsättning bör du boka tid med Catrin och har du en hörselnedsättning bör du boka tid med Annica.

Portrait of Annica Thorszelius.

Annica Thorszelius, samordnare
018-471 19 18

Portrait of Catrin.

Catrin Schulze, samordnare och mentor
018-471 18 77

Portrait of Ulrika Eneroth.

Ulrika Eneroth, samordnare
018-417 69 20

Portrait of Linda Matsson.

Linda Matsson, samordnare
018-471 69 19

Porträttbild på Ibrahim.

Ibrahim Mehdi, mentor
018-471 47 51

Porträttbild på Margareta.

Margareta Arnell, mentor
018-471 22 96

Porträtt av Sanna Carlberg, samordnare.

Sanna Carlberg, samordnare
0498-10 82 17

Porträttbild av Johanna Silfvergren.

Johanna Silfvergren, mentor
0498-10 82 14

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin