Kontakt för studenter med funktionsnedsättning

Uppsala

Adress: Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, Uppsala

E-post samordnare riktat stöd: riktatstod@uu.se

E-post samordnare mentorer: mentorsstod@uu.se

Gotland

Adress: Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby

E-post samordnare riktat stöd: riktatstod-cg@uu.se

E-post samordnare mentorer: mentorsstod-cg@uu.se

Våra mentorer och samordnare

Välkommen att boka tid med oss! Ska du träffa en samordnare kan du boka tid med vilken samordnare du vill, men har du en hörselnedsättning bör du boka tid med Annica Thorzelius och med Lena Markendahl om du har en synnedsättning.

Portrait of Annica Thorszelius.

Annica Thorszelius, samordnare
018-471 19 18

Portrait of Catrin.

Catrin Schulze, mentor
018-471 18 77

Portrait of Ulrika Eneroth.

Lena Markendahl, samordnare
018-471 69 20

Portrait of Linda Matsson.

Linda Matsson, samordnare
018-471 69 19

Porträttbild på Ibrahim.

Ibrahim Mehdi, mentor
018-471 47 51

Porträttbild på Margareta Arnell.

Margareta Arnell, mentor
018-471 22 96

Porträttbild på Sanna Carlberg.

Sanna Carlberg, samordnare
0498-10 82 17

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin