Mer om funktionsnedsättning

Fem filmer om dyslexi

Vilka svårigheter i sina studier upplever studenter som har dyslexi? Hur kan lärare agera för att förbättra studiesituationen för studenter med dyslexi? I fem korta filmer beskrivs olika undervisningssituationer ur ett studentperspektiv och vad du som lärare kan göra för att underlätta dessa situationer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin