Arbetsskador och tillbud

En arbetsskada är olycksfall i arbetet, färdolycksfall, arbetssjukdom och smitta. Ett fysiskt tillbud är en händelse som kunnat leda till fysisk skada eller olycksfall. Ett psykosocialt tillbud kan handla om situationer med kränkande handlingar.

Både arbetsskador och tillbud ska rapporteras.

Rapportering av arbetsskador och tillbud

Studenter har, liksom anställda, ett ansvar för att rapportera tillbud till sin lärare/handledare/prefekt/motsvarande. Om du blivit skadad är det viktigt att det finns en anmälan om arbetsskada. Anmälan är också en hjälp för universitetet att förbättra arbetsmiljön.

Vad ska du göra?

  1. Har du drabbats av en arbetsskada eller tillbud behöver du ta kontakt med den som är ansvarig för din kurs. Kursansvarig kan hjälpa dig vidare med att rapportera arbetsskadan eller tillbudet.
  2. Du som råkat ut för en arbetsskada kan också rapportera den till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet försäkrar universitet- och högskolestudenter. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller om du som student råkar ut för en olycka under schemalagd tid eller under resan till och från studierna. Försäkringarna gäller både vid studier i Sverige och utomlands.

Vad ska universitetet göra?

  1. Din prefekt eller motsvarande ska rapportera arbetsskadan eller tillbudet på anmalarbetsskada.se. Prefekt/motsvarande ansvarar för att tillbudet följs upp och att åtgärder vidtas. Skyddsombudet ska informeras.
  2. Rapportering ska också ske genom tillbudsblankett. Tillbudsrapporten sparas vid institutionen för åtgärd och uppföljning. En kopia av tillbudsrapporten med bland annat information om planerade och vidtagna åtgärder skickas till tillbudstudent@uu.se för statistikföring. Tänk på att inte ange känsliga personuppgifter.

Säkerhet

Verksamheten vid universitetet ska fungera och samtidigt erbjuda en trygg miljö för studenter och anställda. Universitetet har en egen krisorganisation och krisberedskap.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin