Arbetsskador och tillbud

En arbetsskada är olycksfall i arbetet, färdolycksfall, arbetssjukdom och smitta. Ett fysiskt tillbud är en händelse som kunnat leda till fysisk skada eller olycksfall. Ett psykosocialt tillbud kan handla om situationer med kränkande handlingar.

Om du blivit skadad är det viktigt att det finns en anmälan om arbetsskada. Anmälan är också en hjälp för universitetet att förbättra arbetsmiljön. Alla har ansvar för att rapportera tillbud Pdf, 217 kB. till prefekt/motsvarande.

Du som råkat ut för en arbetsskada ska även rapportera den till kammarkollegiet.

Din prefekt/motsvarande ska rapportera arbetsskador (arbetsolyckor, arbetssjukdom, färdolycksfall) och allvarliga tillbud på anmalarbetsskada.se.

Säkerhet

Verksamheten vid universitetet ska fungera och samtidigt erbjuda en trygg miljö för studenter och anställda. Universitetet har en egen krisorganisation och krisberedskap.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin