Erasmusstipendiet för studier

Uppsala universitet har flera Erasmusavtal med lärosäten inom Erasmus+ programländer. Studenter som åker på utbyte till ett av programländerna inom Erasmus+ kan söka Erasmusstipendiet för studier. Det innebär att du studerar en eller två terminer på ett universitet utomlands och med ett stipendium från Europeiska kommissionen.

Ska du genomföra en långvarig blandad mobilitet på 60 eller mer dagar så kan du söka Erasmusstipendiet för studier.

För att kunna söka Erasmusstipendiet för studier måste följande villkor uppfyllas:

 1. Du måste ha beviljats utbytesstudier via din institution eller fakultet eller utbytesstudier via de centrala avtalen vid Uppsala universitet till ett partnerlärosäte i något av programländerna inom Erasmus+.
 2. Du är registrerad som heltidsstudent vid Uppsala universitet vid stipendieansökan samt har för avsikt att ta ut examen vid Uppsala universitet.
 3. För doktorander som vill åka på Erasmusstudier och bedriva forskning gäller det att forskningen ingår i doktorandutbildningen.
 4. Ditt utbyte måste motsvara heltidsstudier.
 5. Studentmobiliteten kan vara en studieperiod kombinerad med en kort praktikperiod (på mindre än 2 månader) och betraktas i så fall som en övergripande studieperiod.
 6. Du får inte inneha något annat stipendium finansierat av EU under samma tidsperiod.

Studenter med uppehållstillstånd

Studenter som studerar i Sverige med uppehållstillstånd behöver kontrollera med Migrationsverket att ett eventuellt deltagande i utbytesstudier eller praktik utanför Sverige inte påverkar deras uppehållstillstånd. Läs mer på Migrationsverkets hemsida.

Du kan åka på utbyte med Erasmusstipendium flera gånger men följande regler gäller för hur länge och hur många gånger du kan söka ett Erasmusstipendium:

 • Inom Erasmusprogrammet räknas en månad som 30 dagar. Du kan sammanlagt få Erasmusstipendium i max 12 månader (360 dagar) för varje utbildningsnivå (kandidat-, avancerad och doktorandnivå). Studenter som läser långa utbildningar utan nivåindelning, som till exempel läkarprogrammet, tillåts åka med Erasmusstipendium i totalt 24 månader (720 dagar) under hela utbildningen.
 • För dig som har varit på ett utbyte eller praktik med ett Erasmusstipendium tidigare, även genom andra lärosäten i Sverige eller i utlandet, räknas även den perioden in i de 12 månaderna (360 dagarna).
 • Minimiperioden för utbytesstudier med Erasmusstipendium är minst 2 månader (60 dagar) och max 12 månader (360 dagar).
 • Ditt utbyte måste motsvara heltidsstudier. För att Erasmusstipendiet ska gälla måste man klara av minst 75% av 30 hp (heltidsstudier), vilket är 22,5 hp per termin. Så länge du gör det påverkas inte ditt Erasmusstipendium.

Stipendiet är inte heltäckande, utan ett bidrag som är tänkt att täcka merkostnader i samband med utbytesstudier. Storleken på stipendiet kan variera från år till år.

I beräkningen av stipendiet används Europeiska centralbankens växelkurs det datum Uppsala universitet mottog medlen från EU-kommissionen. Därför kan växelkursen som används variera från den faktiska växelkursen då stipendiet betalas ut.

Stipendienivåer

Grupp 1 består av programländer med högre levnadskostnader och Grupp 2 består av programländer med lägre levnadskostnader.

Grupp 1

 • 510 €/månad för utbyten som avslutas före 31 juli 2024
 • Grupp 1: 560 för utbyten som avslutas efter 31 juli 2024

Länder i stipendiegrupp 1:

 • Danmark
 • Finland
 • Irland
 • Island
 • Lichtenstein
 • Luxemburg
 • Norge


Grupp 2

 • 460 €/månad för utbyten som avslutas före 31 juli 2024
 • 510 €/månad för utbyten som avslutas efter 31 juli 2024

Länder i stipendiegrupp 2:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Estland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Malta
 • Nederländerna
 • Nordmakedonien
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Serbien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike
Student on top of a mountain with their arms wide open.

Språkkurs innan studiernas början

Du har möjlighet att få extra stipendium för att läsa en språkkurs på plats i värdlandet innan utbytesstudiernas början. Språkkursen kan vara i undervisningsspråket eller i värdlandets lokala språk.

Vissa värdlärosäten erbjuder en språkkurs innan terminsstart annars kan du själv hitta en lämplig språkkurs på plats i värdlandet.

Språkkursen ska vara i nära anslutning till ditt utbyte, du får inte stipendium för eventuell kursavgift eller dagar mellan språkkurs och studiernas början. Språkkursen får inte heller räknas in i minimidagarna för Erasmusstudier. Du anger datum för språkkursen direkt i ansökan.

Vill du veta mer om Erasmusstipendiet för studier?

Ansökan för Erasmusstipendiet för studier

 1. Du söker först ett utbyte till ett av programländerna inom Erasmus+ antingen via din institution eller fakultet eller via de centrala avtalen vid Uppsala universitet.
 2. Efter att du erbjudits och tackat ja till ett utbyte där du är behörig till ett stipendium från Erasmus+ kommer du få information om hur du gör din stipendieansökan.
 3. Ansökan och annan obligatorisk dokumentation skickas in elektroniskt via systemet MoveON.

Begränsningar

 • Vi kan inte godkänna ansökningar för studieperioder som redan har påbörjats.
 • Grant Agreement och Learning Agreement måste vara påskrivet innan mobiliteten påbörjas.

Ansökningsdatum

 • 1–15 november 2023 för utbytesstudier som påbörjas vårterminen 2024
 • 1–15 maj 2024 för utbytesstudier som påbörjas höstterminen 2024

Instruktioner till ansökan

Instruktioner för Erasmusstipendiet är beskrivet i en handbok. Den innehåller de instruktioner du behöver för att genomföra din stipendieansökan samt information om andra obligatoriska moment under ditt Erasmusutbyte.

Tillfälliga ändringar och extrainsatta tillfällen

 • Drop-in är inställt 23/4, 30/4, 9/5 och 6/6 2024.
 • Extrainsatt drop-in erbjuds 13/5 och 15/5 2024 kl. 13.00–14.00.

Mejl

 • För frågor om utbytesstudier eller fristående kurser inom ENLIGHT: mobility@uu.se.
 • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier, Erasmusstipendiet för blandad mobilitet eller International Credit Mobility: erasmus@uu.se.

Drop-in: Träffa en handläggare

Träffa en av våra internationella handläggare för att diskutera dina frågor angående studier eller praktik utomlands. Du har möjlighet att mötas via Zoom eller ha ett fysiskt möte på plats.

Var vänlig observera att drop-in-sessioner inte kommer att vara tillgängliga under helgdagar eller under ledigheter såsom jul, påsk och sommar.

Studenter i Uppsala

Studenter i Visby

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin