Utbytesstudier via centrala avtal

Som student vid Uppsala universitet kan du läsa kurser under en eller två terminer vid något av våra partneruniversitet. I och med att det är ett utbyte är studierna avgiftsfria. De centrala avtalen vid Uppsala universitet är tillgängliga för alla studenter oavsett vid vilken institution eller fakultet du läser.

För att söka utbytesstudier via Uppsala universitets centrala avtal behöver du uppfylla följande krav:

 • Du ska ha för avsikt att tillgodoräkna dig dina utbytesstudier och ta ut din examen vid Uppsala universitet.
 • Du måste vara registrerad på 30 hp vid Uppsala universitet vid ansökningstillfället. Om du har ett pågående studieuppehåll som finns registrerat i Ladok ges du dispens. Bifoga beslutsintyget i din ansökan.
 • Du måste ha klarat minst 60 hp universitetsstudier på grundnivå eller minst 45 hp på masternivå från Uppsala universitet vid avresa. Resultatkontroller görs löpande.
 • Du behöver vara registrerad som student på heltid vid Uppsala Universitet terminen innan ditt utbyte påbörjas. Om du ansöker om utbyte under din sista termin före examen och inte planerar att studera terminen innan utbytet påbörjas uppfyller du inte våra krav.

Studenter med uppehållstillstånd

Studenter som studerar i Sverige med uppehållstillstånd behöver kontrollera med Migrationsverket att ett eventuellt deltagande i utbytesstudier eller praktik utanför Sverige inte påverkar deras uppehållstillstånd. Läs mer på Migrationsverkets hemsida.

Du kan vara på utbyte max 360 dagar på kandidatnivå och max 360 dagar på masternivå. Det innebär att du kan bli beviljad ett eller flera utbyten under din studietid. I utbyten räknas även in om du beviljats kortare eller blandade kurser eller en praktikperiod inom Erasmus+ programmet. Vi utgår från den nivå du läser vid Uppsala universitet.

Enheten för internationell mobilitet har avtal för utbytesstudier med partneruniversitet på de flesta kontinenterna. Platser vid partneruniversitet i Afrika, Oceanien och Sydamerika utlyses främst på våren. Platser vid partneruniversitet i Asien, Europa, Mellanöstern och Nordamerika utlyses företrädesvis på hösten. Se vilka partneruniversiteten är och läs rapporter från tidigare utbytesstudenter i vår databas över utbytesavtal.

Olika utbytesplatser i varje ansökningsomgång

Alla utbytesplatser är inte sökbara i varje ansökningsomgång. Vilka universitet som blir sökbara i respektive ansökningsomgång publiceras på sidan om sökbara universitet när ansökan öppnar.

Ansökan om utbytesstudier

Du kan ansöka om utbytesstudier en gång per termin under cirka 30 dagar. Ansökan och annan obligatorisk dokumentation skickas in elektroniskt via systemet MoveON under ansökningsperioden.

Ansökningsomgångar

15 oktober–15 november kl.15.00

 • För utbytesstudier med start nästkommande höst.
 • Ansökan främst till partneruniversitet i Asien, Europa, Mellanöstern och Nordamerika.

15 april–15 maj kl.15.00

 • För utbytesstudier med start nästkommande vår.
 • Ansökan främst till partneruniversitet i Afrika, Oceanien och Sydamerika.

Stipendier vid utbytesstudier

Alla utbytesstudier vid våra partneruniversitet är fria från studieavgifter. Du har även möjlighet att få studiemedel från CSN. Ett utbyte kan dock medföra extra kostnader såsom transport till studielandet. Det finns därför möjlighet att få stipendier till ett flertal av våra partneruniversitet.

Läs mer om stipendier vid utbytesstudier

Tillfälliga ändringar och extrainsatta tillfällen

 • Drop-in är inställt 23/4, 30/4, 9/5 och 6/6 2024.
 • Extrainsatt drop-in erbjuds 13/5 och 15/5 2024 kl. 13.00–14.00.

Mejl

 • För frågor om utbytesstudier eller fristående kurser inom ENLIGHT: mobility@uu.se.
 • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier, Erasmusstipendiet för blandad mobilitet eller International Credit Mobility: erasmus@uu.se.

Drop-in: Träffa en handläggare

Träffa en av våra internationella handläggare för att diskutera dina frågor angående studier eller praktik utomlands. Du har möjlighet att mötas via Zoom eller ha ett fysiskt möte på plats.

Var vänlig observera att drop-in-sessioner inte kommer att vara tillgängliga under helgdagar eller under ledigheter såsom jul, påsk och sommar.

Studenter i Uppsala

Studenter i Visby

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin