Utbytesstudier via centrala avtal

Som student vid Uppsala universitet kan du läsa kurser under en eller två terminer vid något av våra partneruniversitet. I och med att det är ett utbyte är studierna avgiftsfria. De centrala avtalen vid Uppsala universitet är tillgängliga för alla studenter oavsett vid vilken institution eller fakultet du läser.

För att söka utbytesstudier via Uppsala universitets centrala avtal behöver du uppfylla följande krav:

 • Du ska ha för avsikt att ta ut din examen vid Uppsala universitet.
 • Du måste vara registrerad på 30 hp vid Uppsala universitet vid ansökningstillfället. Om du har ett pågående studieuppehåll som finns registrerat i Ladok ges du dispens. Bifoga beslutsintyget i din ansökan.
 • Du måste ha klarat minst 60 hp vid Uppsala universitet vid avresa.

Kontroller av studieresultat görs kontinuerligt i februari, juni och september för att säkerställa att du först avklarat 30hp och sedan 60hp. Om dessa krav inte uppfylls kan ditt erbjudande om utbytesstudier dras tillbaka.

Hur många gånger kan jag söka?

Du kan vara på utbyte max 12 månader på kandidatnivå och max 12 månader på masternivå. Det innebär att du kan bli beviljad ett eller flera utbyten under din studietid. Vi utgår från den nivå du läser vid Uppsala universitet.

Studenter med uppehållstillstånd

Studenter som studerar i Sverige med uppehållstillstånd behöver kontrollera med Migrationsverket att ett eventuellt deltagande i utbytesstudier eller praktik utanför Sverige inte påverkar deras uppehållstillstånd. Läs mer på Migrationsverkets hemsida.

Enheten har avtal för utbytesstudier med hundratals partneruniversitet på alla kontinenter utom Antarktis. Platser till partneruniversitet i Afrika, Oceanien och Sydamerika utlyses främst på våren medan platser till partneruniversitet i Asien, Europa, Mellanöstern och Nordamerika företrädesvis utlyses på hösten. Se vilka partneruniversiteten är och läs rapporter från tidigare utbytesstudenter på sidan om partneruniversitet.

Olika utbytesavtal vid varje ansökningsomgång

Alla utbytesavtal är inte sökbara vid varje ansökningsomgång. Vilka universitet som blir sökbara i respektive ansökningsomgång publiceras på sidan om sökbara universitet när ansökan öppnar.

Ansökan för utbytesstudier öppnar två gånger om året, en gång under höstterminen och en gång under vårterminen.

Aktuella ansökningsomgångar

 • 15 oktober–15 november 2023
  • För utbytesstudier med start hösten 2024.
  • Ansökan främst till partneruniversitet i Asien, Europa, Mellanöstern och Nordamerika.
  • Ansökan stänger kl.15.00.
 • 15 april–15 maj 2024
  • För utbytesstudier med start våren 2025.
  • Ansökan främst till partneruniversitet i Afrika, Oceanien och Sydamerika.
  • Ansökan stänger kl.15.00.

Vill du veta mer om utbytesstudier?

Ansökan om utbytesstudier

Du kan ansöka om utbytesstudier en gång per termin under cirka 30 dagar. Ansökan och annan obligatorisk dokumentation skickas in elektroniskt via systemet MoveON under ansökningsperioden.

Ansökan är för närvarande stängd. Nästa ansökningsperiod öppnar 15 april 2024.

Så här gör du för att ansöka

Instruktioner till ansökan för utbytesstudier finns beskrivet i ansökningshandboken. Den innehåller de instruktioner du behöver för att genomföra en ansökan.

Viktig information

Ansökan om utbytesstudier via de universitetsövergripande avtalen genomgår en översyn. Nya instruktioner för ansökningsprocessen för utbytesstudier via de universitetsövergripande avtalen kommer att publiceras på denna webbsida före öppnandet av ansökningsomgången den 15 april 2024.

Stipendier vid utbytesstudier

Alla utbytesstudier vid våra partneruniversitet är fria från studieavgifter. Du har även möjlighet att få studiemedel från CSN. Ett utbyte kan dock medföra extra kostnader såsom transport till studielandet. Det finns därför möjlighet att få stipendier till ett flertal av våra partneruniversitet.

Läs mer om stipendier vid utbytesstudier

Tillfälliga ändringar och extrainsatta tillfällen

 • Drop-in är inställt 28/3, 23/4, 9/5 och 6/6 2024.
 • Extrainsatt drop-in, i samband med att ansökan för utbytesstudier stänger, erbjuds 13/5 och 15/5 2024 kl. 13.00–14.00.

Mejl

 • För frågor om utbytesstudier eller fristående kurser inom ENLIGHT: mobility@uu.se.
 • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier, Erasmusstipendiet för blandad mobilitet eller International Credit Mobility: erasmus@uu.se.

Drop-in: Träffa en handläggare

Träffa en av våra internationella handläggare för att diskutera dina frågor angående studier eller praktik utomlands. Du har möjlighet att mötas via Zoom eller ha ett fysiskt möte på plats.

Var vänlig observera att drop-in-sessioner inte kommer att vara tillgängliga under helgdagar eller under ledigheter såsom jul, påsk och sommar.

Studenter i Uppsala

Studenter i Visby

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin