Stipendier vid utbytesstudier

Alla utbytesstudier vid våra partneruniversitet är fria från studieavgifter. Ett utbyte kan dock medföra extra kostnader såsom transport till studielandet. Det finns därför stipendier att söka till ett flertal av våra partneruniversitet. Dessa stipendier går normalt bra att kombinera med studiemedel från CSN.

Erasmus+

Erasmus+ är ett välkänt utbytesprogram som finansieras av EU-kommissionen. Är du berättigad till ett Erasmusstipendium för studier eller Erasmus+ International Credit Mobility så kommer vi att kontakta dig.

Erasmusstipendiet för studier

Uppsala universitet har många Erasmusavtal för utbytesstudier med lärosäten i de så kallade programländerna inom Erasmus+. Beviljas du utbytesstudier vid ett av dessa lärosäten kan du ansöka om Erasmusstipendiet för studier.

Erasmusstipendiet för studier

Erasmus+ International Credit Mobility

Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) är ett utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera med stipendium i utvalda länder utanför EU.

Erasmus+ International Credit Mobility

Extramedel för hållbart resande

Utöver Erasmusstipendium kan du ansöka om extramedel och få två bidrag för att resa hållbart: det extra bidraget för gröna transportmedel och Green Travel Grant.

Medel för hållbart resande

Inkluderingsstöd

Om du har en funktionsnedsättning eller ett eller flera barn kan du ansöka om inkluderingsstöd för att täcka merkostnader som kan uppstå under dina utbytesstudier.

Inkluderingsstöd inom Erasmus+

Stipendier vid utbytesstudier i Schweiz

Den schweiziska regeringen erbjuder ett stipendium som heter SEMP på 380 CHF/månad till inkommande utbytesstudenter. Summan motsvarar ungefär 386 €.

Om du får en plats för att genomföra utbytesstudier i Schweiz kan du ansöka om SEMP-stipendiet från den schweiziska regeringen. Notera att du inte kan kombinera CSN med SEMP-stipendiet, så du kan behöva räkna på vad som passar dig bäst.

Stipendier till särskilda partneruniversitet

Om du blir utvald till något av följande universitet kommer du att bli kontaktad med mer information om hur du går tillväga för att söka något av nedanstående stipendier.

  • Japan Student Services Organization (JASSO) - Detta stipendium kan sökas av alla studenter som får ett utbyte i Japan.
  • Gustavus Adolphus College, USA - Erbjuder stipendium som omfattar boende på campus och kurslitteratur.

Övriga stipendier

Som student har du även möjlighet att själv utforska och ansöka om stipendier genom följande aktörer:

Stipendiekansliet vid Uppsala universitet

Fulbright

Svenska Institutet

Sverige-Amerika Stiftelsen

Taipei Mission in Sweden

L'Amitié Franco-Suédoise

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin