Stipendier

Lennanders: Ansökningsperiod 26 oktober 2023–2024 januari kl. 17.00

Liljewalchs och ridstipendierna: Ansökningsperiod 8 januari–23 januari kl. 17.00

Ansökningsperiod för stipendier på grundnivå och avancerad nivå samt forsknings- och resestipendier 25 januari–15 februari kl. 17.00

Beslut ridstipendier: februari

Beslut Liljewalchs: april

Beslut Lennanders: i slutet av VT24

Beslut stora ansökningsomgången: 28 maj

1 april–10 juni kl. 17.00.

Ridstipendierna 13 augusti-30 augusti kl. 17.00.

Stora ansökningsomgången för studenter och forskare 21 augusti-11 september kl. 17.00.

Kumlins 22 augusti-12 september kl. 17.00.

Borgström/Hedström 30 augusti-18 september kl. 17.00.

Thuréus 22 oktober-12 november kl. 17.00.

Lennanders 25 oktober 2024-22 januari 2025 kl. 17.00.

Stipendier som söks på annat sätt

De flesta stipendier söker du via universitetets stipendiesystem. Det finns dessutom ett antal stipendier som hanteras av andra instanser inom eller utanför universitetet och som har andra ansökningsdatum. Se stipendier du söker på annat sätt.

Kontakta Stipendiekansliet

Besöksadress: Servicecenter på Dag Hammarskjölds väg 7 i Uppsala

Tel: 018-471 47 50 (vardagar 10.00–11.30)

E-post: stipendier@uu.se

Postadress: Box 256, 751 05 Uppsala

Universitetets dataskyddspolicy om hur dina personuppgifter behandlas när du söker stipendier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin