Studentförsäkringar

Du som studerar kan ha rätt till sjukpenning om du blir sjuk. Olika regler gäller för studier med och utan studiestöd. Som student täcks du av vissa försäkringar men teckna även egen försäkring som täcker din fritid.

Sjukpenning

För att ha rätt till sjukpenning måste du ha en så kallad sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Sjukpenningen baseras på din SGI och fastställs av Försäkringskassan utifrån den beräknade årliga arbetsinkomsten. Hur din sjukpenning räknas ut beror på hur du arbetar eller har arbetat före dina studier.

Sjukskrivning med studiemedel

Har du studiemedel får du behålla dem under den tid du är sjuk och inte kan studera alls. Om du är sjuk i mer än 30 dagar i följd och dina studier blir lidande kan du få avdrag på din studieskuld. Poängkravet gentemot CSN kan också sänkas med antalet veckor som du är sjukskriven.

Personförsäkringar och hemförsäkring

Personskadeförsäkring

Som student eller doktorand täcks du, genom Kammarkollegiet, av en personskadeförsäkring under skoltid och under färd mellan bostad och universitet. Personskadeförsäkringen gäller även för distansstudier. Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter. Du kan också få ersättning för sveda och värk. Försäkringen gäller även på praktik eller på en arbetsplats godkänd av skolan. Försäkringen gäller enbart i Sverige.

Arbetsskadeförsäkring

Om du blir sjuk eller skadad under studierna kan du ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen genom Försäkringskassan. Kontrollera med institutionen vad som gäller för just den utbildning som du deltar i.

Olycksfallsförsäkring och hemförsäkring

Teckna också, med något försäkringsbolag, en olycksfallsförsäkring som gäller din fritid och en hemförsäkring när du skaffat bostad och folkbokfört dig här.

Försäkring under utlandsstudier

Om du studerar utomlands gäller särskilda regler för rätt till sjukvård. Utbytesstudenter är försäkrade under sin vistelse utomlands genom avtal med Kammarkollegiet. CSN förmedlar också en utlandsstudieförsäkring. Hos Försäkringskassan får du veta mer om vad som gäller för sjukvård och sjukpenning i utlandet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin