Erasmusstipendiet för blandad mobilitet

Som student kan du utföra en så kallad blandad mobilitet utomlands som en del av din utbildning och få stipendium från Erasmus+ för det. Blandad mobilitet är en kurs eller ett program i så kallat blandat undervisningsformat.

Blandat undervisningsformat innebär en kombination av en fysisk del som utförs på värduniversitetet utanför Sverige och en virtuell del som utförs på distans. Du har endast rätt till stipendium under den fysiska delen av den blandade mobiliteten.

Är den fysiska delen av din blandade mobilitet mellan 60 och 360 dagar så söker du istället Erasmusstipendiet för studier.

Följande gäller för den fysiska delen av den blandade mobiliteten:

 • Ska utföras på plats på värduniversitetet.
 • Ska motsvara heltidsstudier.
 • Ska vara minst 5 och max 30 dagar.
 • För den fysiska delen har du rätt till stipendium.

Följande gäller för den virtuella delen av den blandade mobiliteten:

 • Ska utföras på distans
 • Kan göras antingen före, under eller efter den fysiska delen.

För att kunna söka Erasmusstipendiet för blandad mobilitet måste följande villkor uppfyllas:

 • Du måste ha beviljats en kurs eller program av blandat undervisningsformat via din institution, fakultet eller enheten för internationell mobilitet till något av universitetets partneruniversitet inom antingen Erasmus- eller Enlightnätverket.
 • Den blandade mobiliteten måste bestå av en fysisk komponent kombinerad med en virtuell komponent.
 • Du är registrerad som heltidsstudent vid Uppsala universitet vid stipendieansökan samt har för avsikt att ta ut examen vid Uppsala universitet.
 • Du måste studera utomlands på heltid i minst 5 dagar och max 30 dagar kombinerad med virtuell komponent. Är den fysiska delen mellan 60 och 360 dagar så söker du istället Erasmusstipendiet för studier.
 • Du innehar inte något annat stipendium finansierat av EU under samma tidsperiod.

Extra information för doktorander

 • För doktorander som vill åka på blandad mobilitet måste den blandade mobiliteten ingå i doktorandutbildningen.
 • Doktorander är undantagna kravet att ha en obligatorisk virtuell komponent, så länge doktoranden inte deltar i den kortvariga blandade mobiliteten genom en så kallad blended intensive programme (BIP).

Studenter med uppehållstillstånd

Studenter som studerar i Sverige med uppehållstillstånd behöver kontrollera med Migrationsverket att ett eventuellt deltagande i utbytesstudier eller praktik utanför Sverige inte påverkar deras uppehållstillstånd. Läs mer på Migrationsverkets hemsida.

Du kan få ett Erasmusstipendium för blandad mobilitet flera gånger men följande regler gäller för hur länge och hur många gånger du kan söka ett Erasmusstipendium:

 • Inom Erasmusprogrammet räknas en månad som 30 dagar. Du kan sammanlagt få Erasmusstipendium i max 12 månader (360 dagar) för varje utbildningsnivå (kandidat-, avancerad och doktorandnivå). Studenter som läser långa utbildningar utan nivåindelning, som till exempel läkarprogrammet, tillåts åka med Erasmusstipendium i totalt 24 månader (720 dagar) under hela utbildningen.
 • För dig som har varit på ett utbyte eller praktik med ett Erasmusstipendium tidigare, även genom andra lärosäten i Sverige eller i utlandet, räknas även den perioden in i de 12 månaderna (360 dagarna).
 • Du har endast rätt till stipendium under den fysiska delen av den blandade mobiliteten. Minimiperioden för Erasmusstipendiet för blandad mobilitet är minst 5 dagar och max 30 dagar. Är den fysiska delen av kursen mellan 60 och 360 dagar så söker du istället Erasmusstipendiet för studier.

Erasmusstipendiet för blandad mobilitet är ett bidrag som är tänkt att täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Det är inte heltäckande.

Du har rätt till stipendium endast under den fysiska delen av den blandade mobiliteten. Dessutom får du stipendium för två extra dagar: en dag före och en dag efter den fysiska delen av mobiliteten.

Stipendienivåer:

 • Upp till 14:e aktivitetsdagen i värdlandet: 79 EUR/dag
 • 15:e till 30:e aktivitetsdagen i värdlandet: 56 EUR/dag

Ansökan till Erasmusstipendiet för blandad mobilitet

Ansökan och annan obligatorisk dokumentation skickas in elektroniskt via systemet MoveON.

Ansökan är öppen:

 • 15 april–15maj
 • 15 november–15 december

Instruktioner till ansökan

Instruktioner för ansökan om Erasmusstipendiet för blandad mobilitet är beskrivet i en ansökningshandbok. Den innehåller de instruktioner du behöver för att genomföra din stipendieansökan samt information om andra obligatoriska moment under och efter din blandade mobilitet.

Tillfälliga ändringar och extrainsatta tillfällen

 • Drop-in är inställt 6/6 2024.
 • 21-30/5 hålls drop-in endast på Zoom. Det är alltså inte öppet för drop-in i Segerstedthuset dessa dagar.

Mejl

 • För frågor om utbytesstudier eller ENLIGHT Joint Courses: mobility@uu.se.
 • För frågor om stipendiet Minor Field Studies: mfs@uadm.uu.se
 • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier, Erasmusstipendiet för blandad mobilitet eller International Credit Mobility: erasmus@uu.se.

Drop-in: Träffa en handläggare

Träffa en av våra internationella handläggare för att diskutera dina frågor angående studier eller praktik utomlands. Du har möjlighet att mötas via Zoom eller ha ett fysiskt möte på plats.

Var vänlig observera att drop-in-sessioner inte kommer att vara tillgängliga under helgdagar eller under ledigheter såsom jul, påsk och sommar.

Studenter i Uppsala

Studenter i Visby

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin