Studieuppehåll och studieavbrott

Vid teknisk-naturvetenskap fakulteten kan du ansöka om studieuppehåll eller studieavbrott genom att fylla i och lämna in en blankett.

Studieuppehåll

Vilka skäl som ger rätt till studieuppehåll hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling. Om du anger andra skäl i din ansökan, så avgör ansvariga för utbildningen om studieuppehåll kan beviljas. Om du får beviljat studieuppehåll innebär det att du har platsgaranti efter studieuppehållet.

I beslutet framgår det när du ska återuppta dina studier. Om du inte kan ta din plats då är det möjligt att ansöka om ett nytt studieuppehåll.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan om studieuppehåll kan du inom tre veckor överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Du skickar då din överklagan till universitetets registrator: registrator@uu.se. I överklagan ska framgå vilket beslut som överklagas och diarienummer. Överklagan registreras vid Uppsala universitet och skickas vidare till ÖNH som prövar ärendet.

Studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier på program ska du anmäla det till den institution eller fakultet som är ansvarig för ditt program. Om du vill avbryta dina studier på kurs kan du lägga in avbrott via Ladok för studenter.

Om du gör ett uppehåll i studierna, utan att ha ansökt om och blivit beviljad studieuppehåll, har du ingen garanterad plats för att återuppta studierna. I mån av plats kan du få återuppta studierna.

Ansökan om studieuppehåll eller anmälan om studieavbrott

Kandidat- eller masterprogram

Fristående kurs

  • Du kan själv göra ditt avbrott från dina studier i Ladok. Blankett för studieuppehåll vid fristående kurs skickas till kursansvarig institution

Vissa institutioner använder sig av digitala blanketter. Kontakta din kurs- eller programansvariga institution för att få veta vilken blankett som gäller för dig.

Allmänna blanketter för ansökan om studieuppehåll eller studieavbrott kan du ladda ned som pdf:

Blankett för ansökan om studieuppehåll från kandidat- eller masterprogram (pdf) Pdf, 115 kB.

Blankett för anmälan om studieavbrott från kandidat- eller masterprogram (pdf) Pdf, 72 kB.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin