Tillgodoräknande och examen

När du närmar dig slutet av dina studier är det dags att se över din examen och ansöka om examensbevis. För att ansöka om examensbevis ska alla kurser som ska ingå i examen vara slutförda och registrerade i Ladok.

Tillgodoräkna kurser

I vissa fall måste kurser lästa vid andra lärosäten tillgodoräknas för att kunna ingå i examen.

Om du läst vid annan högskola i Sverige kan du normalt ta med dig dessa studier i en kandidat- eller masterexamen utan särskilt tillgodoräknande. I en högskole- eller civilingenjörsexamen ska kurser som inte finns med i programmets studieplan tillgodoräknas för att kunna ingå i examen.

Kurser lästa vid utländska lärosäten ska alltid tillgodoräknas för att kunna ingå i examen. Det gäller för samtliga examenstyper.

Examen

När du uppfyller examenskraven kan du ansöka om att ta ut din examen. Vilka examenskraven är för en yrkesexamen framgår i utbildningsplanen för programmet. I övrigt gäller kraven för generell examen på grund- eller avancerad nivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin