Riktat pedagogiskt stöd

Är du i behov av särskilt stöd till följd av en långvarig funktionsnedsättning kan du ansöka om riktat pedagogiskt stöd från universitetet.

Vilket stöd du behöver, och kan få, beror på vilket hinder din funktionsnedsättning innebär för dig i studierna. Stödet planeras och utformas i samråd med dig som student.

Mer information om hur du som student vid Uppsala universitet kan få stöd vi långvarig funktionsnedsättning.

Ansök om riktat pedagogiskt stöd

Du som student vid Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten ska följa instruktionerna nedan när du ansöker om riktat pedagogiskt stöd.

  1. Gör din ansökan om riktat pedagogiskt stöd i Nais.
  2. När du har gjort din ansökan får du ett mejl av en central samordnare där du uppmanas boka en tid för samtal. Vid terminsstart kan det vara väntetid för att boka tid hos samordnare och få besked om stöd.
  3. Efter ditt samtal med samordnare, får du ett beslut och rekommenderade stödåtgärder i Nais. Du får ett mejl när det är klart. Beslut om stöd fattas efter registrering.
  4. När du fått ditt nais-intyg skickar du det till lvsamordning-teknat@uu.se.

Din ansökan avslås om du inte har skickat in intyg om varaktig funktionsnedsättning alternativt inte blir registrerad på utbildningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin