Läsårsperioder och tentamen

Inom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten delas varje läsårsterminen in i två perioder. Generellt ges ordinarie tentamenstillfälle i slutet av läsårsperioden och omtentamen vid specifika omtentaperioder. Kom ihåg att du alltid måste anmäla dig, både till ordinarie tentamen och omtentamen. Sista anmälningsdag varierar och det framgår i Ladok för varje tenta vilket datum som gäller

Går din kurs vid flera tillfällen per läsår kan du skriva omtentamen vid ett senare ordinarie tentamenstillfälle. Om du väljer att skriva omtentamen vid senare ordinarie tentamenstillfälle går det inte att garantera krockfrihet med andra moment i kurser du läser.

De flesta kurser ger omtentamenstillfälle under förbestämda perioder, men kurser som ges flera gånger om året kan ha andra tider.

Har du frågor om aktuella tentamens- och omtentamenstillfällen ska du kontakta kursansvarig institution.

Kurser som tenteras flera gånger under läsåret och när omtentamen
erbjuds läsåret 2023-2024

InformationsteknologiOmtentamen

1DL251 Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling (period: 1, 3)

Juni

1DL301 Databasteknik I (period: 1, 2)

Påsk

1RT490 Reglerteknik I (period: 1, 2, 3, 4)

Augusti

1RT495 Reglerteknik II (period: 1, 4)

Helger i början av vårterminen

1RT700 Statistisk maskininlärning (period: 2, 3)

Juni

1TD342 Introduktion till beräkningsvetenskap (period: 1, 2, 3, 4)

Augusti

1TD352 Beräkningsvetenskap för dataanalys (period: 1, 2, 3, 4)

Augusti

1TD354 Beräkningsvetenskap för partiella differentialekvationer (period: 1, 3)

Juni

1TD433 Programmeringsteknik I (period: 1, 2, 3, 4)

Augusti

1TD722 Programmeringsteknik II (period: 1, 4)

Helger i början av vårterminen

Fysik och astronomi

Omtentamen

1FA104 Mekanik (period: 3, 4)

Helger i början av vårterminen

1FA102 Mekanik II (period: 1, 4)

Helger i början av vårterminen

1FA121 Fysikens matematiska metoder (period: 3, 4)

Helger i början av vårterminen

1FA204 Astrofysik I (period: 2, 4)

Påsk

1FA255 Rymdfysik (period: 1, 2)

Påsk

1FA514 Elektromagnetism I (period: 2, 3, 4)

Augusti

1FA522 Vågor och optik (period: 2, 3)

Juni

1FA527 Teknisk termodynamik (period: 2, 3)

Juni

Matematik

Omtentamen

1MA008 Algebra och vektorgeometri (period: 1, 2)

Påsk

1MA010 Baskurs i matematik (period: 1, 3)

Juni

1MA013 Envariabelanalys (period: 2, 3, 4)

Augusti

1MA016 Flervariabelanalys (period: 2, 4)

Påsk

1MA017 Flervariabelanalys allmän kurs (period: 1, 3, 4)

Augusti

1MA024 Linjär algebra II (period: 1, 2, 3)

Augusti

1MA025 Linjär algebra och geometri I (period: 1, 2, 3)

Augusti

1MA032 Ordinära differentialekvationer I (period: 2, 4)

Påsk

1MA034 Transformmetoder (period: 1, 2)

Påsk

1MA278 Funktionslära för ingenjörer (period: 2, 4)

Påsk

1MS005 Sannolikhet och statistik (period: 1, 4)

Helger i början av vårterminen

Biologi

Omtentamen

1MB416 Kunskapsbaserade system inom bioinformatik (period: 1, 3)

Juni

Kemi

Omtentamen

1KB408 Biokemi (period: 3, 4)

Helger i början av vårterminen

1KB410 Organisk kemi I (period: 2, 4)

Påsk

Samhällsbyggnad och industriell teknik

Omtentamen

1TE743 Industriell ekonomi (period: 1, 2, 3, 4)

Augusti

1TS321 Artificiell intelligens för industriell analys (period 1, 2)

Påsk

Elektroteknik

Omtentamen

1TE649 CAD med FEM (period: 1, 4)

Helger i början av vårterminen

1TE661 Signaler och system (period: 1, 4)

Helger i början av vårterminen

1TE686 Automatiserings- och robotteknik (period: 1, 4)

Helger i början av vårterminen

1TE692 Elektriska framdrivningssystem (period: 2, 4)

Påsk

1TE717 Digitalteknik och elektronik (period: 1, 3)

Juni

Materialvetenskap

Omtentamen

1TM123 Strukturoptimering för additiv tillverkning II (period: 1, 4)

Helger i början av vårterminen

1TE018 Mikro- och nanoteknik II (period: 3, 4)

Helger i början av vårterminen

1TE654 Hållfasthetslära (period: 1, 3)

Juni

Läsåret 2023/2024

Period 1

 • 28 augusti–30 oktober
 • Omtentamen ges helger i början av vårterminen

Period 2

 • 31 oktober–14 januari
 • Omtentamen ges i juni

Period 3

 • 15 januari–17 mars
 • Omtentamen ges i juni

Period 4

 • 18 mars–2 juni
 • Omtentamen ges i påsk nästkommande läsår.

Övrigt

 • Omtentamen påsken 2024: 2-6 april.
 • Gemensam omtentaperiod för alla läsårets kurser: 19–­31 augusti
 • Schemafria dagar: 30 april, 9-10 maj

Läsåret 2024/2025

Period 1

 • 2 september–3 november
 • Omtentamen ges helger i början av vårterminen

Period 2

 • 4 november–19 januari
 • Omtentamen ges i juni

Period 3

 • 20 januari–23 mars
 • Omtentamen ges i juni

Period 4

 • 24 mars–8 juni
 • Omtentamen ges i påsk nästkommande läsår.

Övrigt

 • Omtentamen påsken 2025: 12,14-17 april.
 • Gemensam omtentaperiod för alla läsårets kurser: 18–­31 augusti
 • Schemafria dagar: 30 april, 2 maj, 30 maj

Alla papperstentor skrivna vid någon av institutionerna på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten skannas in och hämtas elektroniskt.

Du kommer åt din tenta genom att logga in med ditt studentkonto i lagringstjänsten för tentamen. Tentan sparas på servern i två år, därefter raderas den, enligt gällande arkivregler för tentamen.

Efter åtta månader gallras den fysiska tentan bort och finns inte tillgänglig.

Logga in och ladda ned dina tentor.

Betyg kan inte överklagas. Däremot kan examinator ompröva betyget. Omprövning sker på grund av nya omständigheter eller om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Det handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar, utan om att uppenbara fel rättas till.Typexempel är att man adderat ihop resultatet fel eller glömt poängsätta en fråga.

Upplever du att examinationen eller betygssättningen inte följt gällande regler kan du vända dig till en betygsombudsman.

För att få ditt betyg omprövat fyller du i blankett för omprövning (pdf) Pdf, 26 kB. och skickar in den till administrationen på kursansvarig institution.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin