Anmälan och registrering

Välkommen till teknisk-naturvetenskapliga fakulteten! Du har valt att studera vid ett universitet med såväl utbildning som forskning i världsklass.

Som ny student ska du börja med att aktivera ditt studentkonto. Det kan du göra några dagar efter att du har fått ditt andra antagningsbesked. När du aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på de kurser du ska läsa.

Du måste sen registrera dig på de kurser och program som du ska läsa. Annars kan du förlora din studieplats.

Ska du läsa något av civilingenjörsprogrammet i energisystem eller i miljö- och vattenteknik ska du även ha ett studentkonto på SLU.

Antagen med villkor: Är du antagen med villkor måste du visa att du uppfyller förkunskapskraven innan du kan registrera dig.

Reserv: Om du är reservplacerad måste du först bli erbjuden en plats innan du kan registrera dig.

Återbud: Om du har tackat ja till din plats men inte längre är intresserad av den, är det viktigt att du lämnar återbud. Om du vill lämna återbud men ännu inte har registrerat dig, ska du göra det på antagning.se. Om du redan har registrerat dig, ska du istället kontakta institutionen som ger kursen.

Anstånd: Om du blivit antagen men inte kommer att kunna börja kan du ansöka om anstånd med studiestarten. Det betyder att du ansöker om att få skjuta fram studiestarten och börja på utbildningen en annan termin.

Sen anmälan: Du som har gjort en sen anmälan måste invänta ditt besked om antagning innan du kan gå vidare och skapa ett studentkonto och registrera dig.

Ny student på ett högskole- eller civilingenjörsprogram?

Du som ska påbörja ett ingenjörsprogram höstterminen 2024 ska ha registrerat dig senast 16.00 den 26 augusti annars förlorar du din plats på programmet.

Om du har problem att registrera dig ska du kontakta studentservice vid Ångströmlaboratoriet.

Ny student på ett kandidat- eller masterprogram?

Om du ska påbörja ett kandidat- eller masterprogram höstterminen 2024 och har frågor om din antagning eller registrering ska du kontakta kurskansliet vid den institution som ansvarar för ditt program.

Antagen till ett program? Kom på uppropet!

Uppropet är den officiella starten på ditt program. Om du inte kan närvara vid uppropet är det bra om du meddelar det till ditt program.

Antagning till senare del av program

Du kan ansöka om att bli antagen till en senare del av ett program du vill läsa. För att bli antagen förutsätter det att du har meriter som motsvarar tidigare terminer på programmet och att det finns ledig plats.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin