Anstånd – att skjuta fram studiestarten

Om du blivit antagen men inte kommer att kunna börja kan du ansöka om anstånd med studiestarten. Det betyder att du ansöker om att få börja på utbildningen en annan termin.

Skäl som ger rätt till anstånd

Vilka skäl som ger rätt till anstånd hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling. Exempel på skäl är:

  • Om du är föräldraledig: bifoga intyg som styrker att du beviljats föräldraledighet under avgörande del av terminen.
    Om barnet inte är äldre än ett år räcker det med intyg från Skatteverket som styrker barnets ålder och att du är vårdnadshavare.
  • Om du väntar barn: bifoga intyg från barnmorska där beräknat födelsedatum för barnet framgår.
  • Om du är sjuk: bifoga läkarintyg som styrker att din studieförmåga är väsentligt nedsatt.
  • Om du arbetar heltid: bifoga intyg som styrker att din arbetsgivare inte beviljar tjänstledighet för studier.
  • Om du ska göra militärtjänstgöring: bifoga din kallelse till grundutbildningen.

Tänk på att dina skäl behöver styrkas med intyg.

Ansökan om anstånd

Ansök om anstånd så snart du kan men vänta med att ansöka tills du har de intyg du behöver så din ansökan är komplett från början.

Det är också möjligt att ansöka om anstånd efter terminsstart. Om ansökan om anstånd beviljas först efter sista anmälningsdag till kommande termin kommer du garanteras en plats först nästa gång utbildningen startar. Du ska då anmäla dig till utbildningen den aktuella terminen.

Ansök om anstånd

Du kan även skicka ett brev till Antagningen, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala.

Om du beviljas anstånd

Om du får anstånd ska du spara beslutet. Ladda upp beslutet på antagning.se i samband med din nya anmälan till den termin då du ska börja på utbildningen. Tänk på att du måste anmäla dig till utbildningen senast sista anmälningsdag inför den termin du ska börja studera för att anståndsbeslutet ska gälla.

Beslutet om anstånd gäller när du anmäler dig till samma utbildning, på samma studieort och med samma studietakt.

Förlängt anstånd?

Det går inte att ansöka om förlängt anstånd. Däremot kan du, när du sökt och blivit antagen på nytt, göra en ny ansökan om anstånd och bifoga aktuella intyg.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin