Tillgodoräknande för högskole- och civilingenjörsexamen

Kurser som inte finns med i ditt programs studieplan måste tillgodoräknas för att kunna ingå i en högskole- eller civilingenjörsexamen.

Det kan finns programspecifika begränsningar av vad som får tillgodoräknas och vad som kan inkluderas i examen. Vad som gäller för just ditt program anges i programmets utbildningsplan.

För utbildning som motsvarar hel kurs kan man skilja på två typer av tillgodoräknanden:

  1. Tillgodoräknande där en kurs ersätter en för examen obligatorisk kurs.
  2. Tillgodoräknande där en kurs inte ersätter en obligatorisk kurs. Detta tillgodoräknade kan göras med flera kurser eller högre antal högskolepoäng än programmets examenskrav tillåter.

Tillgodoräknande av svensk kurs

Ansökan om tillgodoräknande av svensk utbildning skickas med e-post till programadministrationen. Ange vilket program du läser i rubriken.

Beslutet fattas sedan av programansvarig eller utbildningsledare.

  • Bifoga kursbeskrivning eller kursplan samt resultatintyg för kurs läst vid annat lärosäte än Uppsala universitet. Bifoga som separat pdf-fil.
  • Vid tillgodoräknande av fler än en obligatorisk kurs, görs en separat ansökan per ämnesområde (till exempel matematik, datavetenskap, kemi, fysik).

Blankett för tillgodoräknande av svensk kurs (pdf) Pdf, 128 kB.

Tillgodoräknande av del av kurs

Ansökan om tillgodoräknande för del av kurs administreras av kursansvarig institution. Du vänder dig direkt till kursansvarig institutions kurskansli.

Tillgodoräknande av utländsk kurs

Följ de anvisningar som gäller för ansökan om tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin