Institutionen för medicinsk cellbiologi

Institutionen ansvarar för en rad kurser inom ämnen cellbiologi, anatomi, histologi, neurobiologi och fysiologi på:

  • Apotekarprogrammet
  • Biomedicinprogrammet
  • Biomedicinska analytikerprogrammet
  • Fysioterapeutprogrammet
  • Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik
  • Läkarprogrammet
  • Receptarieprogrammet
  • Röntgensjuksköterskeprogrammet
  • Sjuksköterskeprogrammet
  • Masterprogrammet i biomedicin

Information om antagning och registrering

Information till antagna

Du som är antagen måste registrera dig på programmets första kurs i Ladok, Kemi för biomedicin, för att behålla din plats på programmet. Du måste också tacka ja till din plats via www.antagning.se senast 21 juli. Obs! Utebliven registrering innebär att du förlorar din plats vid programmet.

Registrering sker via webbregistrering i Ladok. Webbregistreringen är öppen under perioden 2023-08-04 till 2023-08-18. Om du av någon anledning inte har möjlighet att webbregistrera dig ska du istället skicka ett e-postmeddelande till biomedicin@uu.se senast 2023-08-17 och meddela att du vill registrera dig. Läs mer om antagning och registrering.

Registrering är obligatoriskt och om du inte registrerar dig inom den givna tiden riskerar du att förlora din kursplats.

Definitiv registrering på programmet och första kursen sker efter din närvaro vid uppropet på första kursen. Se mer info nedan. Om du vet att du inte vill behålla din plats är vi tacksamma om du meddelar detta till biomedicin@uu.se eller tackar nej till din plats via www.antagning.se så att vi så snart som möjligt kan kalla in en reserv.

Information till reserver

Är du reservplacerad på programmet kommer du att bli kontaktad via e-post eller telefon om det blir en ledig plats på programmet. Reservantagningen pågår under perioden 2023-08-18 till 2023-09-03.

Kallade reserver har 24 timmar på sig att besvara platserbjudandet. Uteblivet svar innebär att erbjudandet går förlorat. Reservplacerad student förväntas därför bevaka e-post och telefon under den tid reservantagningen pågår. Har du inte blivit kallad när reservantagningsperioden är slut så innebär det att vi inte kan erbjuda någon plats till dig.

Observera att vi inte vill att reserver kommer till uppropet. Vi antar inte några reserver då, utan de kontaktas i turordning om det blir platser över på programmet.

Studentkonto

Som student vid Uppsala universitet måste du ha ett studentkonto. Är du ny student måste du aktivera ditt studentkonto. Studentkontot behöver du dels för att kunna webbregistrera dig och dels för att komma åt Studium och viktig information om dina studier.

Skyddsutrustning

Under laborationerna på programmet behöver du en labbrock och ett par skyddsglasögon. För att vi ska kunna beställa rätt storlekar på dessa behöver du fylla i den här enkäten för beställning av skyddsutrustning senast 12 augusti.

Programintroduktion

Programinformationen och annan relevant information kommer att spridas ut på ett antal tillfällen under de första veckorna av terminen med början redan kl. 9.15 första kursdagen (efter kursintroduktionen på er första kurs). Se till att närvara vid dessa tillfällen så du inte missar viktig information!

Den första kursen på programmet är Kemi för biomedicin 15 hp som startar 28 augusti. Tid och plats för kursintroduktionen hittar du i schemat.

Programmets upplägg är beskrivet på programsidan. Scheman för kurserna kan du söka ut på www.schema.uu.se.

Inspark

Under de första veckorna ordnar faddrar från blivande årskurs 2 välkomstaktiviteter för alla nya biomedicinare för att ni alla ska lära känna varandra och Uppsalas studentliv. Här kommer ett meddelande från dem:

Hej alla nya studenter (som vi kallar för reccar)!

Varmt välkomna till Biomed-familjen!

Vi heter Lilly och Bianca, och är ansvariga för er inspark i höst. Tillsammans med era faddrar, kommer vi att hålla en massa roliga event för att välkomna er till programmet och kicka igång ert studentliv i Uppsala. 

Insparken kommer att börja 23 augusti kl. 14:00 utanför ert nya campus, Biomedicinskt centrum (BMC). Alltså några dagar innan skolstart.

I det kommande välkomstbrevet från programledningen kommer ni att hitta en länk till en Facebook-grupp för insparken, som ni väldigt gärna får gå med i. Det är där som vi lägger ut information om insparken!

Insparken är frivillig att delta i. Den beskrivs ofta som den roligaste perioden under hela skolgången, och är ett utmärkt tillfälle att lära känna de andra studenterna på programmet. Så vi hoppas att ni är taggade och att vi syns utanför BMC i augusti! 

Varma hälsningar, Era generaler, Lilly och Bianca

Uppsala universitet har också en välkomstmottagning fredagen den 25:e augusti för alla nya studenter som brukar vara väldigt trevlig och innehålla mycket nyttig information.

Frågor?

Om du har några frågor om Biomedicinprogrammet, vänligen kontakta studievägledaren Lina Thorvaldson på 018-471 42 16 eller biomedicin@uu.se.

Om du har frågor om första kursen, Kemi för biomedicin, vänligen kontakta institutionen för läkemedelskemi.

UUs hemsida kan du hitta mer nyttig information för nya studenter, till exempel välkomstaktiviteter och tips om hur du kan hitta bostad.

Slutligen vill vi än en gång hälsa dig välkommen till Biomedicinprogrammet!

Madeleine Le Grevès, ordförande i programkommittén för biomedicinprogrammet

Henrik Ring, programsamordnare

Lina Thorvaldson, studievägledare

Information om registrering och programstart skickas ut via e-post till antagna studenter. Registrering görs av institutionen efter uppropen vid välkomstmötet 22 augusti och programstarten 28 augusti.

Antagna studenter behöver inte registrera sig själva.

Reservantagna studenter blir kontaktade löpande via e-post om det blir tillgängliga platser på programmet. Reservantagningen pågår fram till programstart 28 augusti.

Vid frågor, kontakta programansvarig Lina Thorvaldson (lina.thorvaldson@uu.se).

Information om fristående kurser

Vid institutionen för medicinsk cellbiologi erbjuds flera fristående kurser. Du hittar här kort information om hur du registrerar dig på respektive kurs samt en primär kontaktperson. Om det tillämpas webregistrering på kursen du är antagen till, måste du registrera dig inom den angivna registreringsperioden för att inte riskera att förlora din plats. Registrering görs i Ladok för studenter.

Om registrering sker via upprop, behöver du logga in i Studium för att ta reda på när kursstart är.

Kom ihåg att du även måste aktivera ditt studentkonto!

3D-printning och bioprintning inom livsvetenskaperna (3MC300)
Webregistrering öppen 2023-08-07 - 2023-09-04
Kontaktperson: Elma Mujkanovic elma.mujkanovic@mcb.uu.se

Cellbiologi fördjupningskurs 2 (3MC522)
Antagna studenter registreras i samband med kursstart.
Kontaktperson: Rikke Wulff Krabbenhöft rikke.wulff.krabbenhoft@mcb.uu.se

Fysiologi (3FF312)
Antagna studenter registreras vid upprop i samband med kursstart. Kontaktperson: Elma Mujkanovic elma.mujkanovic@mcb.uu.se

Fördjupad patofysiologi med molekylärmedicin I (3MC128)
Webregistrering öppen 2023-08-01 - 2023-08-21
Kontaktperson: Rikke Wulff Krabbenhöft rikke.wulff.krabbenhoft@mcb.uu.se

Medicinens historia (3NR501)
Kontaktperson: Elma Mujkanovic elma.mujkanovic@mcb.uu.se

Medicinsk cellbiologi (3MC523)
Antagna studenter registreras i samband med projektstart.
Kontaktperson: Rikke Wulff Krabbenhöft rikke.wulff.krabbenhoft@mcb.uu.se

Laborativt projekt (3MC525)
Antagna studenter registreras i samband med projektstart.
Kontaktperson: Rikke Wulff Krabbenhöft rikke.wulff.krabbenhoft@mcb.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin