Biomedicinprogrammet

180 hp

Är du nyfiken och vill veta mer om hur din kropp fungerar? Vill du arbeta för att göra människors liv bättre och lära dig hur sjukdomar uppkommer och botas? Då är Biomedicinprogrammet i Uppsala något för dig. Programmet ger dig en bred medicinsk utbildning och en bra grund för bland annat forskning vid universitet eller inom läkemedelsindustrin.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Biomedicinprogrammet är en treårig utbildning som innehåller både praktiskt experimentellt arbete och avancerade teoretiska studier. Programmets huvudtema är människans biologi och du kommer att studera den friska kroppens uppbyggnad och funktion samt få en grundläggande förståelse för våra vanligaste sjukdomar. Biomedicinare arbetar bland annat med att öka kunskapen om de stora folksjukdomarna. För att arbeta med dessa frågor krävs både kunskaper på molekylnivå samt en helhetsbild av människokroppens funktion.

Programmet passar dig som vill ha många karriärmöjligheter inom det mångfacetterade området biomedicin, till exempel inom akademin, Life science-industrin och vid olika myndigheter.

Världens samlade biomedicinska kunskap och forskning utvecklas explosionsartat. Kartläggningen av människans arvsmassa öppnar för nya forskningsfält och behandlingsformer, vilket gör biomedicinområdet extra intressant. Det goda samarbetet mellan universitet och industri inom Life Science i Uppsalaområdet gör Uppsala universitet särskilt lämpat för biomedicinska studier.

Efter examen kan du välja att direkt gå ut i arbetslivet till ett biomedicinskt inriktat företag eller att fortsätta fördjupa dig genom att läsa något av Uppsala universitets masterprogram.

Examen

Programmet leder till en medicine kandidatexamen (Bachelor of Medical Science) med biomedicin som huvudområde.

Under den första terminen läggs grunden för dina fortsatta studier genom kurser i kemi och biokemi, samt en kurs i människokroppens uppbyggnad, anatomi.

Termin två börjar med en kurs i cellbiologi, som behandlar många av de processer som styr cellernas beteenden. Sedan följer kurser i immunologi och i bakteriologi. Terminen avslutas med en introduktion till statistik.

Under termin tre och fyra behandlas processer som styr samspelet mellan olika celler och mellan olika organ. Det sker genom kurser i vävnadsbiologi, neurobiologi, medicinsk genetik, metabolism och fysiologi. Det ingår även en obligatorisk kurs i försöksdjurskunskap.

Under programmets fjärde och femte termin ingår en kurs i professionell utveckling, då du fördjupar dina kunskaper i vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation samt förbereds för arbetslivet genom att bland annat öva på att skriva CV, gå på studiebesök och lära dig mer om projekthantering och ledarskap.

Termin fem läser du en kurs om hur läkemedel verkar i kroppen, farmakologi, samt hur nya läkemedel utvecklas, läkemedelskemi. Du läser även vidare om hur man statistiskt analyserar resultat från experiment och studier. Terminen avslutas med en kurs i hur olika virustyper infekterar kroppen, virologi.

Under termin sex läser du en kurs om hur sjukdomar uppkommer och behandlas. Slutligen gör du ett tio veckor långt examensarbete, vilket ger dig möjlighet att delta i ett spännande forskningsprojekt.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Kemi för biomedicin, 15 hp
 • Biokemi, 7 hp
 • Anatomi, 8 hp

Termin 2

 • Cell- och molekylärbiologi, 15 hp
 • Immunologi, 5 hp
 • Statistik och dataanalys för biomedicin - del 1, 2,5 hp
 • Bakteriologi, 7,5 hp

Termin 3

 • Vävnads-och utvecklingsbiologi, 15 hp
 • Försöksdjurskunskap, 5 hp
 • Neurobiologi, 10 hp

Termin 4

 • Medicinsk genetik, 7,5 hp
 • Professionell utveckling - del 1, 4,5 hp
 • Fysiologi (med metabolism), 18 hp

Termin 5

 • Farmakologi och läkemedelskemi, 12 hp
 • Professionell utveckling - del 2, 3 hp
 • Statistik och dataanalys för biomedicin - del 2, 5 hp
 • Virologi och fördjupad immunologi, 10 hp

Termin 6

 • Sjukdomslära, 15 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Studera utomlands

Inom Biomedicinprogrammet finns det goda möjligheter att studera utomlands. Uppsala universitet har ett av Sveriges största utbud av utbytespartners. Vanliga destinationer för biomedicinstudenter är Skottland, USA, Australien och Singapore.

Biomedicinprogrammet förutsätter studier på heltid. Normalt har du schemabunden undervisning varje dag, ofta i form av föreläsningar och laborationer. Det förekommer även seminarier, demonstrationer och studiebesök.

Många lärare forskar inom det område de undervisar i, vilket innebär att kunskapen som lärs ut är den absolut senaste inom området. Största delen av undervisningen ges på svenska, men nästan all litteratur är på engelska. Under hela programmet får du övning i muntlig och skriftlig framställning.

Efter att ha tagit en kandidatexamen från biomedicinprogrammet läser många vidare på ett masterprogram. Biomedicinprogrammet ger behörighet till många olika masterprogram inom till exempel biomedicin, medicinsk forskning, forensisk vetenskap, molekylär medicin, infektionsbiologi och global hälsa. En examen från ett masterprogram ger behörighet till forskarutbildning.

Personer som läst biomedicinprogrammet arbetar idag inom både privat och offentlig sektor på positioner som till exempel projektledare, laboratorietekniker och kvalitetssäkrare i life science-företag eller forskningsgruppsledare vid akademin. Andra vanliga arbetsområden är inom kliniska prövningar, medicinsk journalistik, rättsmedicinska undersökningar och olika myndigheter.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin