Biomedicinprogrammet

180 hp

Studieplan, MBN1K

Kod
MBN1K
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 21 mars 2023
Diarienummer
MEDFARM 2023/926

Termin 1

Biomedicinsk introduktion och grundläggande kemi, 15,5 hp

Biokemi, 7 hp

Cell- och molekylärbiologi, (7,5 hp av 15 hp)

Termin 2

Cell- och molekylärbiologi, (7,5 hp av 15 hp)

Statistik- och dataanalys, 5 hp

Vävnads- och utvecklingsbiologi, 10 hp

Anatomi, 7,5 hp

Termin 3

Metabolism, 5 hp

Neurobiologi, 10 hp

Fysiologi, 15 hp

Termin 4

Medicinsk genetik, 7,5 hp

Immunologi, 7,5 gp

Bakteriologi, 7,5 hp

Virologi, 7,5 hp

Termin 5

Professionell utveckling, 7,5 hp

Försöksdjursvetenskap och avancerad databearbetning, 8 hp

Farmakologi med läkemedelskemi, 14,5 hp

Termin 6

Sjukdomslära, 15 hp

Examensarbete, 15 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin