Anmälningsavgifter och studieavgifter

Avgifter för studier på grundnivå och avancerad nivå

Medborgare utanför EU, EES-länderna eller Schweiz ska betala anmälnings- och studieavgifter för studier på grundnivå och avancerad nivå.

Du behöver inte betala någon anmälningsavgift om du är:

  • medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige)
  • medborgare i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz
  • svensk medborgare men inte längre bor i Sverige.

Däremot måste du skicka in papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller styrka ditt medborgarskap.

Studieavgifternas storlek bestäms av respektive universitet och högskola och varierar mellan olika kurser och program. Avgiften framgår på respektive kurs- och programsida i utbildningskatalogen.

Behörighetsgivande förutbildningar som till exempel tekniskt-naturvetenskapligt basår och behörighetsgivande kurser i svenska är avgiftsfria. Anmälningsavgift måste däremot betalas även för dessa, om du är avgiftsskyldig sökande.

Stipendier

Uppsala universitet erbjuder några stipendier som täcker studieavgiften för avgiftsskyldiga sökande. Även Svenska institutet administrerar ett antal stipendier.

Bostadsgaranti

Uppsala universitet har en bostadsgaranti för de studenter som berörs av anmälnings- och studieavgifterna. Bostadsgarantin avser ett år.

Studieavgifter för doktorander

Utbildning på forskarnivå är gratis i Sverige. Du som är antagen som doktorand ska inte betala för de kurser som du läser inom din forskarutbildning. Däremot, om du vill läsa kurser utanför din forskarutbildning är du skyldig att betala avgift om du inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

1. Om du läser kurser på grundnivå eller avancerad nivå utanför din forskarutbildning

  • ska du söka kursen via antagning.se
  • ska du betala anmälnings- och studieavgift.

Universitetets medel (forskningsanslag etcetera) får inte användas för att bekosta sådana kurser för en forskarstuderande.

2. Om du läser kurser på grundnivå eller avancerad nivå inom din forskarutbildning

  • måste du alltid kontakta din handledare för att få ditt kursval godkänt
  • ska du inte betala anmälnings- och studieavgift.

Mer om avgifter, stipendier och bostadsgaranti

Läs mer på antagning.se om vilka som ska betala avgifter och vilka undantag som finns.

Om du har frågor om studieavgifter besvaras dessa av studieavgiftssamordnarna säkrast via e-post till feemaster@uu.se. Du kan också ringa på 018-471 19 02.

Se aktuella stipendier för avgiftsskyldiga sökande på kandidatnivå och masternivå (informationen finns endast på engelska).

För att få veta mer om bostadsgarantin och villkoren för att inkluderas i den, vänligen mejla masterprograms@uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin