Sök till universitetet med utländsk utbildning

Om du har en utländsk utbildning och vill studera vid Uppsala universitet är det några saker som är viktiga att tänka på. Beroende på vad du har för utbildning sedan tidigare och vad du vill fortsätta att studera är det olika regler som gäller och hur du söker.

För att bli antagen till en utbildning måste du uppfylla behörighetskraven. Kraven ser olika ut beroende på vilken utbildningsnivå du söker och vilket ämnesområde du vill studera inom.

  • Grundnivån kräver en avslutad gymnasieutbildning.
  • Den avancerade nivån kräver utbildning på grundnivå.
  • Forskarnivån kräver examen på avancerad nivå.

Många utbildningar har dessutom specifika krav, det krävs även så kallad särskild behörighet.

De flesta utbildningar vid Uppsala universitet kräver kunskaper i svenska och engelska. För de kurser och program som ges på engelska krävs inte kunskaper i svenska. För studier på forskarnivå kan kunskaper i svenska krävas, men inte alltid.

Alla utbildningar på grundnivå och avancerad nivå kräver kunskaper i engelska oavsett vilket språk undervisningen ges på. Kunskaper i engelska behövs även om du ska studera på forskarnivå.

Kom igång att läsa in svenska och engelska om du saknar kunskaper i dessa ämnen.

Läs in svenska

Svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i svenska. Utbildningen vänder sig till dig som är vuxen och som inte har svenska som modersmål. Om du vill studera SFI och är 16–20 år utan avslutad gymnasieutbildning ska du vända dig till mottagningen för nyanlända på Uppsala kommun.

Komvux

Komvux är en skola där vuxna kan läsa samma saker som i grundskolan och gymnasiet. På Komvux kan du läsa grundläggande kurser i svenska. De kräver grundkunskaper i svenska.

Svenska på universitetet

Uppsala universitet erbjuder inte några nybörjarkurser i svenska förutom till studenter som ingår i ett utbytesavtal med universitetet. Universitetet ger kursen Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 1, 2 och 3) som kräver vissa grundkunskaper i svenska och som förbereder för universitetsstudier.

Se Behörighetsgivande utbildning i svenska.

Test i svenska

Kan du svenska kan dina kunskaper styrkas genom ett test kallat Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) och ger behörighet i svenska för universitetsstudier. Tisus kan göras på några olika universitet i Sverige, bland annat Uppsala universitet, och även på vissa orter utomlands. Läs mer på Tisus webbplats.

Läs in engelska

Har du kunskaper i engelska kan det räcka med ditt gymnasiebetyg eller dina universitetsstudier. Du kan också styrka dina kunskaper i engelska med ett internationellt test.

Saknar du kunskaper i engelska kan du vända dig till Komvux.

Läs mer om kraven i engelska på antagning.se.

Du måste kunna visa upp styrkta, officiella och översatta dokument på dina tidigare studier. Dina dokument behövs både för att visa att du uppfyller kraven till utbildningen och för att delta i urvalet. Läs mer på antagning.se om vilka dokument som ska bifogas när du söker och vad som behöver översättas.

Om du saknar dokument kan du ta kontakt med en studievägledare och diskutera din situation.

Om du har en utländsk utbildning på högskolenivå

Om du har studerat på högskolenivå i ett annat land finns det en möjlighet att du kan tillgodoräkna dig hela eller delar av studierna. Det finns också olika typer av kompletteringsutbildningar.

Antagning till senare del av ett program

Om du har läst samma eller liknande innehåll kan man på vissa utbildningar komma in i ett senare skede av ett program. Kontakta en studievägledare och diskutera hur du ska göra.

Tillgodoräknande av tidigare studier i en examen

Kurser som lästs vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet.

Svensk legitimation

Uppsala universitet erbjuder kompletterande utbildning eller prov för utländska biomedicinska analytiker, farmaceuter (apotekare och receptarier) och psykologer för att uppnå svensk legitimation.

Bedömning av tidigare studier

Universitets- och högskolerådet (UHR) bedömer utländsk gymnasieutbildning, yrkesutbildning och akademisk utbildning. UHR bedömer vad din utländska utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet.

Det är inte nödvändigt att få en bedömning av dina tidigare studier för att söka till universitetet men den kan hjälpa dig vid planering av framtida studier. Den kan också vara till hjälp för en arbetsgivare när du söker ett jobb.

Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige kan ansöka om en bedömning av din utbildning. Det innebär att du kan ansöka om bedömning redan innan du fått uppehållstillstånd.

Ansök om bedömning

Kontakta studievägledare

Träffa våra vägledare i Uppsala eller på Gotland. Du kan vända dig till universitetets generella studie- och karriärvägledning eller till en vägledare på en institution som är specialiserad inom institutionens ämnen och program.

Till studievägledningen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin