Behörighet

För att studera vid universitet eller högskola måste du uppfylla vissa krav. Grundläggande behörighet krävs till alla utbildningar. Dessutom finns ofta krav på särskild behörighet som är olika beroende på vilken utbildning det gäller.

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå kan uppfyllas på olika sätt, men det vanligaste är en avslutad utbildning på gymnasienivå.

Det grundläggande behörighetskravet kan se lite olika ut beroende på vad du har studerat och när du avslutade dina gymnasiestudier (eller motsvarande). På antagning.se hittar du information om vad som gäller för dig som har gått:

Grundläggande behörighet för utbildning på avancerad nivå

För ansökan till program på avancerad nivå krävs alltid att du har en grundexamen om minst 180 hp senast då den sökta utbildningen börjar. Vid anmälningstillfället ska minst 150 hp som kan ingå i en grundexamen kunna redovisas.

Vid ansökan till kurser på avancerad nivå vid Uppsala universitet ska du ha minst 120 hp avklarade senast då den sökta utbildningen börjar. Vid anmälningstillfället ska minst 90 hp kunna redovisas.

Särskild behörighet

Förkunskaper från gymnasieskola eller motsvarande

För program och kurser som vänder sig till nybörjare uttrycks särskilda behörighetskrav i form av kurser från gymnasieskolan. För var och en av behörighetskurserna behöver du ha lägst betyg E (eller G eller 3, för äldre skolformer).

Förkunskaper från universitet/högskola

För fortsättningskurser på grundnivå och all utbildning på avancerad nivå krävs tidigare högskolestudier.

Pågående högskolestudier – antagning med villkor

Du som har pågående högskolestudier kan bli antagen med villkor att du uppfyller behörighetskravet senast när den sökta utbildningen börjar. Detta kontrolleras sedan av institutionen vid registreringen.

Utländska högskolestudier som grund för särskild behörighet

Om du har läst utomlands och är intresserad av fortsatta studier i ett ämne kan du få en bedömning av vilken nivå du kan söka till. Kontakta en studievägledare på den institution som ger de kurser du är intresserad av för en bedömning.

Förkunskaper genom arbetslivserfarenhet

Utbildningar som vänder sig till yrkesverksamma kan kräva viss arbetslivserfarenhet för behörighet. Styrk din arbetslivserfarenhet med tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis, som du får innan eller i samband med att anställningen påbörjas, godtas inte. På antagning.se kan du läsa om hur arbetslivserfarenhet dokumenteras och beräknas.

Reell kompetens

Om du saknar formell behörighet kan universitetet bedöma om din samlade kompetens ger dig möjlighet att klara av den utbildning du söker. Läs mer om så kallad reell kompetens.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin