Reell kompetens – behörig på annat sätt

Om du saknar formell behörighet kan Uppsala universitet bedöma om din samlade kompetens ger dig möjlighet att klara av den utbildning du söker.

Erfarenheter från arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser och kunskaper från personalutbildning och annan kursverksamhet tas med i bedömningen. Sådana erfarenheter jämförs med de behörighetskrav som gäller för utbildningen.

Grundläggande behörighet krävs till alla utbildningar. Dessutom finns ofta krav på särskild behörighet som är olika beroende på vilken utbildning det gäller. Du kan i princip styrka både grundläggande och särskild behörighet utan att ha läst i gymnasiet genom att visa vad du har gjort tidigare, alltså din samlade kompetens.

Så här ansöker du om bedömning av reell kompetens

Anmäl dig till utbildningen på antagning.se. Där hittar du datum för anmälan och annan viktig information.

Ladda ner och fyll i blanketten för ansökan om bedömning av reell kompetens.

Skriv ett brev där du förklarar hur du har de kunskaper som du saknar genom formell utbildning. Det kan handla om erfarenheter, kunskaper och förmågor som ger dig förutsättningar att klara den utbildning som du sökt, det vill säga din samlade kompetens.

Din samlade kompetens jämförs sedan med de behörighetskrav som gäller för den utbildning du har sökt. Saknar du till exempel behörighet i matematik så behöver du visa på vilket sätt din samlade kompetens inom just det området ger dig möjlighet att klara av den utbildning du söker.

Om behörigheten är uttryckt i gymnasiekurser kan du använda målen för de specifika gymnasiekurserna som stöd. På Skolverkets webbplats hittar du information om vad som ingår i de aktuella gymnasiekurserna.

Om behörigheten är uttryckt i högskolekurser kan du använda lärandemålen i kursplanen för den/de kurser som ingår i behörigheten som stöd.

Samla in relevanta intyg på sådant som styrker din kompetens så långt det är möjligt. Det kan till exempel vara kursbetyg, arbetsintyg eller andra utlåtanden som kan intyga din kompetens inom ett visst område.

Arbetsintyg bör innehålla uppgifter om vad du arbetat med, hur länge du arbetat och omfattningen; heltid eller deltid (i så fall hur mycket). Intygen ska vara daterade och underskrivna av arbetsgivaren. Kontaktinformation till arbetsgivaren ska framgå.

På antagning.se kan du läsa om vad som räknas som arbetslivserfarenhet och hur den kan styrkas.

Ladda upp eller skicka in blanketten tillsammans med ditt brev och alla intyg senast sista anmälningsdag.

Se till att din ansökan är fullständig innan du laddar upp den. För att din ansökan ska vara fullständig måste du ha genomfört alla steg.

Grundläggande behörighet genom enstaka gymnasiekurser och arbetslivserfarenhet

Du har alltid möjlighet att åberopa reell kompetens och få en individuell prövning gjord. När det gäller bedömning av den grundläggande behörigheten har universitet och högskolor tagit fram en gemensam modell för att bedöma den genom reell kompetens. Det betyder att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du kan styrka följande godkända gymnasiekurser:

  • Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3 eller Svenska/Svenska som andra språk A + B,
  • Engelska 5 och 6 eller Engelska A,
  • Matematik 1a, b eller c eller Matematik A,
  • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A

Du behöver dessutom ha arbetat under minst tre år på lägst halvtid efter 19 års ålder.

Observera! Har du redan dessa kunskaper och har arbetat i tre år behöver du alltså inte ansöka om någon prövning av reell kompetens – bedömningen om grundläggande behörighet görs ändå. Ladda upp alla papper som visar att du har läst kurserna samt tjänstgöringsintyg som visar att du har arbetat i minst tre år. På antagning.se kan du läsa om vad som räknas som arbetslivserfarenhet och hur den kan styrkas.

Att styrka kunskaper i svenska och engelska

Kunskaper i svenska och engelska kan normalt inte fås enbart genom att språket är ditt modersmål. Det är svårt att visa rätt nivåer av svenska och engelska genom andra erfarenheter. Därför rekommenderar vi dig att antingen göra en prövning av svenska eller engelska på komvux eller skriva ett språkprov. Exempel på språkprov som visar på kunskaper i svenska är TISUS och i engelska TOEFL eller IELTS.

Beslut om reell kompetens

Universitetet gör en samlad bedömning av dina meriter och beslutar om du kan anses vara behörig. Om du har gjort en anmälan i tid kommer din ansökan om reell kompetens att hanteras av en särskilt utsedd grupp av erfarna handläggare.

Beslutet meddelas på antagningsbeskedet. Ett beslut om obehörighet kan överklagas. Information om hur du överklagar finns på ditt antagningsbesked.

Konkurrera om en plats – gör högskoleprovet

Att bli behörig är det första steget för att bli antagen till en utbildning. Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än antal platser och som regel måste du konkurrera om en utbildningsplats med hjälp av ett meritvärde. Därför rekommenderar vi dig som söker en utbildning på nybörjarnivå och saknar gymnasieexamen eller avgångs- eller slutbetyg från gymnasiet att göra högskoleprovet.

Har du frågor om reell kompetens?

Har du ytterligare frågor rörande reell kompetens eller är något i informationen oklart för dig? Då är du välkommen att mejla till oss på studentavdelningen som arbetar med reell kompetens på reellkompetens@uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin